Skip to main content

DorpstafelDorpstafel

Agenda bijeenkomst Dorpstafel

 

 
Op dinsdag 12 september a.s. vindt er in ‘de Parel’ te Fijnaart een bijeenkomst van de dorpstafel plaats, waarvoor iedere Fijnaarter van harte wordt uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en de zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

De agenda voor deze bijeenkomst luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vorige bijeenkomst
 4. Terugkoppeling gesprek dorpsraad/dorpstafel
 5. Presentatie door de gemeente over meldingen Openbare Ruimte
 6. Capaciteit verkeerskundigen
 7. Voorstellen nieuwe wijkagent
 8. Ontwikkelingen van De Oester
 9. Verkeerssituatie Appelaarsedijk
 10. Voortgang centrumplan
 11. Status van de woningbouw in Fijnaart
 12. Inbreng ideeën thema volgende dorpstafel
 13. Rondvraag

De notulen van de vorige bijeenkomst is te vinden op ww.gebiedsplannen.nl/fijnaart.

Advertenties