Skip to main content

Dorpstafel Fijnaart & OudemolenDORPSTAFEL FIJNAART KOMT BIJEEN VOOR EERSTE OVERLEG IN 2024

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de Moerdijkse Bode zal de dorpstafel Fijnaart niet op 18 maart maar op 19 maart a.s. voor de eerste keer in het jaar 2024 bijeen komen.

Het bestuur heeft voor deze dorpstafel enkele actuele onderwerpen op de agenda geplaatst en rekent daarom op een grote opkomst. De bijeenkomst zal plaatsvinden in ‘De Parel’, Prinses Margrietstraat 15 te Fijnaart. De bijeenkomst start om 19.30 uur en de zaal zal geopend zijn vanaf 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De agenda voor de avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen vanuit het bestuur
 3. Notulen overleg d.d. 12 december 2023
 4. Actualisering lopende projecten/ontwikkelingen
 5. Presentatie energietransitie
 6. Presentatie Riool – stedelijk water
 7. Pauze
 8. Tafelgesprekken
  - knelpunten riool en stedelijk water

          - reflectie-discussie energietransitie

- algemene zaken (ophalen onderwerpen voor toekomstige projecten)

 1. Terugkoppeling gesprekken
 2. Sluiting

Advertenties