Skip to main content

Immanuelparochie Cluster WestZondag 24 december 09:30 uur 4de zondag van Advent.
Voorganger M.Prasing & M.Bastiaansen. Zang Jacobuskoor.
Acoliet Hans. Misdienaars Febe. Lector Elly.
Koster Hans. Collectanten Piet & Yulia. Collecte Eigen kerk. Misintensties Willy Maas echtgenoot van Kitty Maas-Tonnard.
Doortje van de Hoeven echtgenote van Theo van de Hoeven.
Truus Beerendonk-Vermeulen weduwe van Piet Beerendonk.
Overleden familie P. Jacobs en Akkermans.
Adriaan en To Akkermans Traats
Pastor G. Dirven.
Na afloop van de viering is samen zijn met koffie en thee.

Zondag 24 december 16:30 uur Kindje wiegen.
Voorgangers Bas Van Haeren, Rubin. Jacqueline en Illa.

Zondag 24 december 21:00 uur Eucharistieviering kerstavond.
Voorganger A. Schuerman P.Mergaerts. Zang Jacobuskoor.
Acoliet Illa. Misdienaars Joshua. Lector Corry. Koster Rien & Patrick.
Collectanten Rubin & hr. Huoang. Collecte Eigen kerk.
Misintenties Pastor G Dirven. Doortje van de Hoeve echtgenote van Theo van de hoeven. Jan Mulders echtgenoot van Elly Mulders.
In lieve herinnering Saskia Luijkx van de Made.
Jaargetijde Johannes Neelen.
In nagedachtenis Willy Maas echtgenoot van Kitty Maas Tonnard.
Mevr. Van den Noort-Broekmans. Simon Reuvers.
Frie Dekkers. Giel de Jong.

Maandag Eerste kerstdag 25 december 09:30 uur Eucharistieviering
Voorganger F.Verhije & M.Bastiaansen Cantor Rubin. Organist Wim. Acoliet Illa Misdienaars Lector Toos. Koster Wim.
Collectanten Piet & Yulia. Collecte Eigen kerk. Misintenties Pastor G Dirven. Doortje van de Hoeve echtgenote van Theo van de hoeven. Jan Mulders echtgenoot van Elly Mulders.
In lieve herinnering Saskia Luijkx van de Made.
Jaargetijde Johannes Neelen.
In nagedachtenis Willy Maas echtgenoot van Kitty Maas Tonnard.
Mevr. Van den Noort-Broekmans. Simon Reuvers.
Frie Dekkers. Giel de Jong.
Na afloop van de viering is samen zijn met koffie en thee.

Advertenties