Skip to main content

Immanuelparochie Cluster WestDonderdag 30 mei 10:00 uur Woord- en communieviering.
Voorganger M. Bastiaansen - diaken emeritus.

Zondag 02 juni 09:30 uur Eucharistieviering
Sacramentsdag
Voorganger F. Verheije – priester. Zang Jacobuskoor.
Acoliet Illa. Misdienaar Sanne. Lector Elly. Koster Rien. Collectanten Rubin & Yulia. Collecte 1ste Diocesaan Bisdom
2de Diaconie. Camera Filiz. Misintenties:
Jan Mulders echtgenoot van Elly Mulders-Krijnen.
Cees & Lies Merrienboer-Korst. Pastor George Dirven. Voor een goede bedevaart naar Banneux voor onze pelgrims.

Donderdag 06 juni 10:00 uur Eucharistieviering
Voorganger M. Prasing Pastoor.

Vrijdag 7 juni 19:00 uur Bezinning
Huis van de wijk Klundert.
Voorganger R.Bol.


Zondag 9 juni 09:30 uur Woord- en communieviering
Voorganger M. Bastiaansen- diaken emeritus. Zang Jacobuskoor. Acoliet Illa. Misdienaar Joshua. Lector Toos. Koster Wim. Collectanten Yulia & Piet. Collecte Eigen kerk. Camera Patrick.

Advertenties