Skip to main content

Immanuelparochie Cluster WestEucharistieviering
Voorganger M.Prasing. Samenzang Rubin. Organist Wim.
Acoliet Rina. Misdienaars Febe. Lector Corry. Koster Rien.
Collectanten Yulia & Piet. Collecte 1ste Eigen kerk 2de Caritas voor eigen parochianen in nood.
Misintenties Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Overleden ouders Cees en Lies van Merrienboer-Korst.
Na afloop samen zijn met koffie en thee.

Advertenties