Skip to main content

Informatieavond Vitaal Centrum en visie centrumplanDorpsbrede informatieavond over uitvoeringsprogramma vitaal centrum en ontwikkelingsvisie centrumplan Fijnaart

Op dinsdagavond 16 januari is er een dorpsbrede informatieavond over het uitvoeringsprogramma vitaal centrum Fijnaart en ontwikkelingsvisie centrumplan Fijnaart. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit Fijnaart en u als vertegenwoordiger van de pers zijn van harte welkom op deze avond.

Tijdens de avond worden geïnteresseerden geïnformeerd over beide onderwerpen. Het uitvoeringsprogramma en het centrumplan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het centrumplan is de eerste uitwerking van een project uit het uitvoeringsprogramma.

Programma

De bedoeling van deze avond is informeren en ophalen. Dat doen we plenair waarbij er op beide plannen een toelichting wordt gegeven. Daarna is er gelegenheid om, zowel over het uitvoeringsprogramma als het centrumplan, nadere informatie te krijgen. Voor wat betreft het uitvoeringsprogramma kunnen de aanwezigen ook tijdens dit gedeelte input leveren.

Daarna volgt een plenaire terugkoppeling waarbij er gelegenheid is tot het stellen van vragen. De avond start om 19.30 uur in De Parel in Fijnaart. De zaal is open vanaf 19.15 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Advertenties