Skip to main content

Kruiswerk Doorgeefwinkel FijnaartKruiswerk Doorgeefwinkel Fijnaart

Kruisvereniging West-Brabant heeft op 11 juli jl de doorgeefwinkel geopend in het kruisgebouw Pr. Bernhardstraat 14.
Het doel van de winkel is om overgebleven verpleegartikelen zoals incontinentie materiaal, injectie materiaal, verbandmiddelen, kleine hulpmiddelen zoals wandelstok, rollator, toiletverhoger of postoel, door te geven aan mensen die daar behoefte voor hebben. Het doorgeven is gratis. Dit alles om verspilling in de Zorg een halt toe te roepen.
Een keer per maand is de winkel open en wel op elke 2e dinsdag van de maand tussen 13.30 en 15.30 uur. Dan kan ook iedereen overgebleven verpleegartikelen brengen . Inmiddels hebben zorgverzekeraar CZ en ook zorgaanbieders als Surplus en TWB dit initiatief positief toegejuicht
Leden van de kruisvereniging kunnen artikelen halen op vertoon van het ledenpasje.
Oud Wijkzuster Els Meeuwisse is aanwezig en kan vragen op dit gebied beantwoorden. Koffie of thee staan klaar.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen.

Advertenties