Skip to main content

2 april 2023 - De Dorpskerk2 april 2023 - De Dorpskerk

Palmpasen
Voorganger: ds. A. Hamstra uit Bergen op Zoom
Ambtsdrager van dienst: Jenke de Lint
Gastheer: Jan Tolenaars
Medewerking van het Interkerkelijk Koor
Collecte rondgang: instandhouding kerk en eredienst
Uitgangscollecte: onderhoudsfonds.

Advertenties