Agenda bijeenkomst DorpstafelAgenda bijeenkomst Dorpstafel
Op dinsdag 12 september a.s. vindt er in ‘De Parel’ te Fijnaart een bijeenkomst van de Dorpstafel plaats, waarvoor iedere Fijnaarter van harte wordt uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en de zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

De agenda voor deze bijeenkomst luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vorige bijeenkomst
 4. Terugkoppeling gesprek dorpsraad/dorpstafel
 5. Presentatie door de gemeente over meldingen Openbare Ruimte
 6. Capaciteit verkeerskundigen
 7. Voorstellen nieuwe wijkagent
 8. Ontwikkelingen van De Oester
 9. Verkeerssituatie Appelaarsedijk
 10. Voortgang centrumplan
 11. Status van de woningbouw in Fijnaart
 12. Inbreng ideeën thema volgende dorpstafel
 13. Rondvraag

De notulen van de vorige bijeenkomst zijn te vinden op ww.gebiedsplannen.nl/fijnaart.

Advertenties

Fijnaart Lokaal is het weekblad en platform van Fijnaart, Heijningen, Zwingelspaan en Oudemolen. Lokaal nieuws dichtbij de inwoners. Daardoor is Fijnaart Lokaal zo geliefd en geeft 96,3% van de inwoners aan de krant te lezen.

logo 300px

Website: YZCommunicatie