Skip to main content

Agenda dorpstafel 11-10-2022Agenda dorpstafel 11-10-2022

Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert dorpsvereniging Fijnaart een bijeenkomst van de dorpstafel. Deze bijeenkomst vindt plaats in “de Parel”, Prinses Margrietstraat 15 te Fijnaart. De zal gaat open om 19.00 uur en de bijeenkomst vangt aan om 19.30 uur en zal eindigen uiterlijk 22.00 uur..

Tijdens deze bijeenkomst zullen de navolgende punten behandeld worden:

  • Bespreking van de notulen van de vergadering d.d.5 juli 2022
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  • Korte update over het proces rondom Vitaal Centrum,
  • Korte terugkoppeling bijeenkomst Thema wonen
  • Ontwikkeling hondenloosloopterrein(en)
  • Status groenonderhoud
  • bespreking nieuwe kernkaart
  • verslag werkgroepen
  • Rondvraag

De notulen van de vorige dorpstafel alsook de kerkaart zijn te vinden op de website www.gebiedsplannen.nl/fijnaart/praat mee/ documenten

Advertenties