Skip to main content

Algemene Leden Vergadering

Verbeterde communicatie met ondernemers in het dorpAlgemene Leden Vergadering
Sinds een klein jaar is Lonneke de Vrij algemeen bestuurslid en heeft de communicatie tussen de ondernemers aanzienlijk weten te verbeteren waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen lid van het ondernemersfonds of de ondernemersvereniging.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, dinsdag 12-4-2023 in De Parel was er sprake van een constructieve houding tussen alle aanwezigen. Dit is voor een belangrijk deel het werk van Lonneke de Vrij, die veel werk heeft gemaakt van het bezoeken van de ondernemers en luisteren naar waar de communicatieproblemen waren. Het meenemen van deze problemen in de gesprekken, hetzij binnen de Ondernemers Vereniging Fijnaart, hetzij met de overleggen die er zijn bij de gemeente, maakt dat de ondernemers zich beter gehoord voelen. Men ziet dat er oprecht werk gemaakt wordt van de belangen van deze ondernemers. In het begin bij het instellen van het ondernemersfonds door de Gemeente Moerdijk was er nog veel weerstand, maar het ondernemersfonds heeft het mogelijk gemaakt dingen te doen die goed zijn voor het dorp Fijnaart, zoals het meefinancieren van het digitale platform Fijnaart Lokaal. Een belangrijk doel voor de ondernemersvereniging is het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen de diverse verenigingen en belangengroepen; samen maken we het dorp Fijnaart. We doen dan ook een oproep aan de diverse ondernemers in het dorp om zich aan te sluiten bij een van de deelgroepen om zo te werken aan een sterkere sociale samenhang in het mooie dorp Fijnaart.

Advertenties