Skip to main content

Algemene ledenvergadering van de Heemkundige Kring en De Watersnoodwoning

Lezing over de Watersnoodramp door Kees MachielseAlgemene ledenvergadering van de Heemkundige Kring en De Watersnoodwoning
Ieder jaar vindt in april de jaarvergadering van de Heemkundige Kring Fijnaart & Heijningen en De Watersnoodwoning Heijningen - Moerdijk plaats. De jaarvergadering vindt al vele jaren plaats onder leiding van de voorzitter Jan Dierks.

De voorzitter sprak zijn dank uit aan alle vrijwilligers die vele uren van hun tijd hebben geïnvesteerd in alle activiteiten die worden georganiseerd. De uitgave van het boek 70 JAAR NA DE RAMP, met verhalen van ooggetuigen van de Watersnoodramp 1 februari 1953 en verslag leggingen van organisaties de betrokken waren bij de reddingswerkzaamheden, is een groot succes.
Na de vergadering is er door Kees Machielse met film en fotomateriaal van de Watersnoodramp een lezing gepresenteerd. De lezing gaf een reconstructie vanaf het moment dat inwoners geconstateerd hadden dat de Anthoniegorzen bij Fort Sabina volledig onder water bleven staan en het water over de dijk begon te stromen met de 1ste dijkdoorbraak om 4.15 uur op 1 februari 1953 tot gevolg. Kees nam de aanwezigen mee hoe in de eerste 48 uur na de dijk doorbraken en het vollopen van de polders de reddingswerkzaamheden langzaam over zouden gaan in bergingswerkzaamheden met de zoektocht naar overledenen en de wederopbouw van Heijningen en omstreken. Het is niet voor te stellen maar 90% van de Gemeente Fijnaart en Heijningen onder water heeft gestaan. Op 8 april 1953 is het laatste deel van de Gemeente weer droog gelegd. Dank was groot van alle aanwezigen aan Kees Machielse voor deze interessante lezing.

Heemkundige Kring F&H en De Watersnoodwoning

Advertenties