Skip to main content

Een goed gevulde DorpstafelEen goed gevulde Dorpstafel
De toekomst van zwembad De Oester werd in de Dorpstafel besproken.
Dinsdagavond 12 september was er weer een Dorpstafel in De Parel met een goed gevulde agenda. Dat is ook de bedoeling. Tijdens de Dorpstafel wordt de inbreng van de aanwezigen verzameld, gebundeld en door de aanwezige ambtenaren in het gemeentehuis onder de aandacht gebracht.

Toch werd opnieuw van de agenda afgeweken, doordat er een discussie ontstond over de verhoudingen tussen de Dorpstafel en de Dorpsraad. Hoewel was afgesproken om gezamenlijk op te trekken, werd deze afspraak nog voor de Dorpstafel begon ingetrokken. Wethouder Pauline Joosten pleitte wederom voor samenwerking en wees erop dat al dit soort discussies verspilde energie is. Zij merkte op dat de inwoners van Fijnaart deze halsstarrigheid niet kunnen waarderen. Voor de gemeente zijn de Dorpstafels de aanspreekpunten in de kernen.

Meldingen openbare ruimte
Coördinator gemeentewerf René de Koeijer vertelde dat in 2022 de gemeente 17.211 meldingen had gekregen over de openbare ruimte. Dat komt neer op 1 melding per 6 minuten. De meldingen gaan vooral over zwerfafval, onkruid en foutparkeren. De gemeente krijgt gemiddeld een 5,5 voor de aanpak van de meldingen. Het doen van een melding gaat het snelst via de Buiten Beter App. Deze app is vernieuwd. Volgens een aanwezige werkte de oude beter, maar dat is volgens De Koeijer een kwestie van wennen. Wie niet met de app kan werken, kan altijd bellen of de kwestie fysiek aan de balie melden.

Voet- en fietspad
Projectmanager buitengebied Jeroen Leijdens meldde dat de wens vanuit Fijnaart om het voet- en fietspad aan de Parallelweg door te trekken is doorgeschoven. De reden is een personeelstekort in het gemeentehuis. Ook vertelde hij dat vele dijken in de gemeente aan een grondige renovatie toe zijn. Dat geldt onder andere voor de Oude Heijningsedijk. De dijken krijgen een nieuwe kap.

Wijkagent
Wijkagent Pascal Weeterings stelde zich voor en zei er meteen bij dat hij niet zeker wist of hij in Fijnaart zou blijven. Velen in de zaal wezen hem op plaatsen waar hij zeker eens moest gaan kijken, waarop hij reageerde dat hij deze locaties zeker op zijn netvlies heeft. 

Zwembad De Oester                                            
Dennis van Dongen kreeg het woord over zwembad De Oester. In 2016 besloot de gemeente het bad tien jaar te financieren. Die tien jaar zijn in 2026 om. Op de tafel van de gemeenteraad liggen twee opties: behoud van alle vier de zwembaden en bouw van een nieuw zwembad in Klundert en het behouden van Ons Bad in Willemstad. Komende donderdag wordt tijdens de commissievergadering hierover gesproken. Het bestuur van De Oester heeft al concrete plannen klaarliggen. Wethouder Danny Dingemans spoort de Fijnaartse bevolking aan om te gaan zwemmen in De Oester.

Centrumplan
Ivo Dierks en Bas van Deursen van de Klankbordgroep hebben inspiratiesessies gehouden over Molenstraat, Kadedijk en Voorstraat, waarbij vele bewoners van dat gebied waren betrokken. Echter is er nog niets concreet uitgekomen. Alle suggesties worden door de Klankbordgroep doorgezet naar de projectontwikkelaar.
Cruciaal is de Eerste Kruisweg die als afvoer van het doorgaand verkeer zal moeten fungeren en de aansluiting aan de Boerendijk die daardoor nadere studie verlangt. Bewoners van de Specht en Gierzwaluw reageren verontwaardig op de plannen, die direct invloed hebben op hun leefgebied maar waar zij geen weet van hadden. De Klankbordgroep meldt dat er nog geen plan is en nodigde de bewoners uit voor een gesprek.
Wethouder Dingemans zei dat hij 4 dorpsplannen in zijn portefeuille heeft en dat Fijnaart de moeilijkste is. Het moet financieel en maatschappelijk haalbaar zijn. Woningbouw en het openbaar vervoer worden ook meegenomen.

Woningbouw
Makelaar Wil Gunterman en projectontwikkelaar Frans van Unnik gaven uitleg over de woningbouw in Fijnaart, met de focus op betaalbare huur- en koopwoningen. Voor het plan Het Schoolplein, aan de Koningin Julianastraat, waren in het begin 132 gegadigden. Toen de koopprijzen bekend werden, haakten velen af. Dit waren vooral inwoners van Fijnaart. Desondanks gaan begin 2024 de eerste palen de grond in. Inmiddels is 70% van de woningen verkocht. Dat is voor de projectontwikkelaar voldoende om te beginnen.

Chiem de Vos

Advertenties