Skip to main content

Bijeenkomst Dorpstafel FijnaartBijeenkomst Dorpstafel Fijnaart
Voor de tweede keer dit jaar organiseert het bestuur van Dorpstafel Fijnaart een bijeenkomst voor alle inwoners van Fijnaart en Oudemolen

Op dinsdag 18 juni a.s. organiseert het bestuur van Dorpstafel Fijnaart een bijeenkomst voor alle inwoners van Fijnaart en Oudemolen. De bijeenkomst vindt plaats in 'De Parel', Prinses Margrietstraat 15 te Fijnaart en begint om 19.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

Opening
Verslag vorige vergadering d.d. 19 maart 2024
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststelling jaarrekening 2023
Update gemeentelijke projecten
Plaatsing bloembakken
Begeleiding van vluchtelingen door vluchtelingenwerk
Kennismaking BOA
Terugkoppelingen werkgroepen
Tafelgesprekken met inleiders

Advertenties