Skip to main content

Burgemeester opent poortgebouw

Feestelijke opening vernieuwd poortgebouw Fort SabinaBurgemeester opent poortgebouw
Op 16 juli om 15 uur was het zo ver. Na jaren van bedenken,plannen en uitvoeren is het poortgebouw van het fort nuhelemaal opnieuw ingericht en kon het officieel in gebruikgenomen worden.

De eer was aan burgemeester Aart Jan Moerkerke om deopeningshandeling te verrichten door op de grote, rodealarmknop te slaan. Tijdens de voorafgaande toespraak roemdehij Fort Sabina als “...één van de pareltjes van onze gemeente...”. Na het officiële gedeelte werd de ontvangstruimte/winkelbezocht en genoten de genodigden van de multimedialevoorstelling.

De vrijwilligers, die samen zo’n 1.000 uur gewerkt hebben aanhet opknappen, werden extra in het zonnetje gezet door ThomasZwiers, voorzitter van de stichting Fort Sabina en ontvingen uithanden van Ans Wijtvliet, mede bestuurslid van de stichting eenflinke bos bloemen en een douceurtje.

Onder de vele gasten waren ook de organisaties die hetgrote project mede mogelijk hebben gemaakt: het PrinsBernard Cultuur Fonds, Het Havenbedrijf Moerdijk, VSB fonds,Mastboom-Brosens Stichting en IVN. Daarnaast hebben zowel deGemeente Moerdijk en Provincie Noord-Brabant samen met FortSabina de verbouwing van het poortgebouw bekostigd. Dit iseen initiatief dat mede door Waterpoort tot realisatie is gekomenen waarbij Staatsbosbeheer medewerking heeft verleend aanhet ontwikkelplan op het Fort.

Advertenties