Skip to main content

Buurtvereniging ‘De Driehoek’ 50 jaarBuurtvereniging ‘De Driehoek’ 50 jaar
Afgelopen vrijdag- en zaterdag stonden in het teken van deviering van het 50-jarig bestaan van de buurtvereniging DeDriehoek. Dit werd gevierd met een gezellige barbecue voorde leden. Op deze twee dagen waren er totaal zo’n 80 ledenaanwezig en lieten zich de barbecue en de drankjes smaken.

In 1970 werd er een wijkvereniging opgestart, die activiteitenging organiseren voor gezinnen uit het buitengebied in Fijnaart/Heijningen. Deze activiteiten vonden aanvankelijk plaatsin o.a. De Witte Roos en in verschillende cafés in het dorp.Frans Gladdines was de eerste voorzitter van de vereniging.Er werden in de loop van de tijd o.a. toneelavonden,zeskampen, vlottenbouwen, gymlessen, koersbalmiddagen,schildercursussen, biljartavonden, kaartmiddagen endansavonden gehouden. Voor ‘’elk wat wils” dus.

Er werd veel lol gemaakt en de wijk- , later buurtvereniging,voorzag in de behoeften van ontmoeting en vermaak voor jongtot oud. Zo rond 1980 werd het huidige gebouw neergezet. Ineerste instantie een houten oud schoollokaal van de openbareschool, dat verplaatst werd naar het Kwartier. Tijdens lustrawerd er een feestweek in een grote tent in het weiland van deboer gehouden. Deze waren drukbezocht en heel gezellig. Nade nodige (alcoholische) versnaperingen zat de sfeer er telkensgoed in. De buurtvereniging werd gesponsord door o.a. hetOranjefonds en plaatselijke bedrijven.

Het ledental van de vereniging was aanvankelijk zo’n 175gezinnen en is nu rond de 125 gezinnen, aldus Cor Nieuwkerk,de huidige voorzitter van De Driehoek die deze functie al zo’n 25jaar met veel voldoening bekleedt. Recent vond er nog een wijn-en bierproeverij plaats samen met brouwerij de Toekomst ener staan al weer een pubquiz avond, voor leden en niet-leden,en een mossel- en gourmetavond op stapel. Wie van biljartenhoudt kan ook terecht. Door omstandigheden is de schilder- ende gymactiviteit nu tijdelijk stilgelegd. We kunnen nog mensengebruiken die hierin het voortouw kunnen of willen nemen.Kortom buurtvereniging De Driehoek heeft ruim 50 jaar heel veelbetekend voor- en voorzien in de behoeften tot gezelligheid envermaak voor jong en oud in Fijnaart/Heijningen. We hopen voorde toekomst nog veel leuke activiteiten met en voor de leden temogen organiseren. Op naar het volgende lustrum.

Advertenties