Skip to main content

ColSensation 2022ColSensation 2022
Na vele maanden van voorbereidingen en trainingen was 16 september 2022 eindelijk de dag van de beklimming van de Mont Ventoux voor ColSensation.

In de maanden voorafgaand aan deze dag zijn er door de deelnemers vele acties opgezet om gelden binnen te halen voor KWF en andere kankergerelateerde doelen. Tijdens de Fendertse week zijn door Piet Verhagen, Sonja Romeijn en Victor Cornelissens een aantal activiteiten georganiseerd. De grote strijd tussen Henk Westerink en Tom Otto was er een van! Wie van de 2 zou het snelst het parcours afleggen door de gemeente Moerdijk. De uitslag van de wedstrijd is al eerder bekend gemaakt, maar de opbrengst voor het goede doel nog niet. Op zowel Tom Otto als Henk Westerink is er veelvuldig ingezet. Dit leidde al tot een zeer mooi bedrag voor het goede doel, zeker ook omdat ook de inzetters op de winnaar Henk Westerink zo sportief zijn geweest om hun inzet over te maken voor het goede doel. Tel daar ook het inschrijfgeld voor de tijdrit op de racefiets, de mountainbike toertocht, de verloting en de overige donaties bij op en dan kom je uit op een fantastische opbrengst van € 2.703. Hier voor willen wij iedereen die hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken.

Voor de beklimming van de Mont Ventoux op 16 september waren er 340 deelnemers afgereisd naar Frankrijk en nog vele met hen als vrijwilligers dan wel als supporters. Aangezien het een lustrumeditie was, was de groep extra groot.

Op de ochtend van de beklimming bleek als snel dat de berg zijn naam eer aan deed. Er stond een straffe wind en de top was gehuld in wolken. Ondanks de kou op de top zijn de deelnemers vol goede moed van start gegaan en door de samenhorigheid die er was, voelde iedereen zich gesteund om de top te bereiken. Uiteindelijk hebben dan ook alle deelnemers de top bereikt en hun doel verwezenlijkt. Victor is hardlopend de berg opgelopen, Piet is via het mountainbike pad op de mountainbike naar boven geklommen en Sonja is op haar racefiets 2 keer naar boven gegaan. Daarnaast hebben Catrina van Paradijs, Anton Lith en Bernard Kannekens van de Fendertse Fietsers ook de zware tocht naar de top volbracht.

’s Avonds waren de verwachtingen hoog gespannen tijdens de bekendmaking van de totale opbrengst van deze ColSensation lustrum editie. Vorig jaar was er een enorm bedrag opgehaald van ruim € 375.000 en iedereen hoopte dat we tijdens deze lustrum editie boven grens van € 400.000 uit zouden komen. Tot ieders positieve grote verbazing is er een totaal bedrag opgehaald van € 558.343!! Daar waren we met z’n allen toch wel even stil van. Met dit ongelooflijk mooie bedrag kunnen diverse onderzoeken gesteund worden om kanker beter te kunnen behandelen en meer zodoende meer mensen te kunnen genezen.

Nogmaals willen wij een ieder danken die door middel van zijn/haar bijdrage meegeholpen heeft aan deze geweldige opbrengst.

Advertenties