Skip to main content

Costi BV wint ForFarmers Agroscoopbokaal Varkens 2024

Constante, gezonde zeugen en een hoog aantal gespeende biggen per zeug per jaarCosti BV wint ForFarmers Agroscoopbokaal Varkens 2024
Op de foto: Wim Sprangers (l.) met naast hem Ruud en Marleen Coremans en voor (v.l.n.r.) de kinderen Vick, Suus, Tess en Niek.
Heldere doelstellingen, continue focus, gezonde dieren en een goed team zijn volgens varkenshouder Ruud Coremans dé succesfactoren om goede resultaten te behalen. Dat blijkt, want zijn varkensbedrijf Costi BV wint dit jaar de Agroscoopbokaal Varkens. In 2023 realiseerden zij een resultaat van ruim 37 gespeende biggen per zeug per jaar met een hele constante, gezonde zeugenstapel. Dit levert een goede levensproductie per zeug op. Varkensbedrijf Costi BV van Ruud en Marleen Coremans wint, samen met hun medewerker Wim Sprangers, de Agroscoopbokaal Varkens 2024. Het bedrijf is gevestigd is in het pittoreske dorpje Fijnaart.

Heldere doelstellingen en continue focus
Wat opviel bij het bekijken van de analyses is dat de resultaten over de hele linie constant en goed zijn. Volgens medewerker Wim Sprangers schuilt het succes in het nastreven van heldere doelstellingen en een continue focus. “Natuurlijk is een goede, gezonde veestapel de belangrijkste voorwaarde voor succes. Daarbij doen wij alle werkzaamheden van voor tot achter zelf en hebben wij een eigen fokbeleid. Dit zorgt ervoor dat je weet wat er moet gebeuren om tot resultaat te komen”, licht hij toe.

Extra water en bedrijfsspecifiek rantsoen
Costi BV heeft qua resultaten een grote stap kunnen zetten door onder andere het watermanagement aan te passen, stelt Dick Verbeek, varkensspecialist bij ForFarmers. “Rondom het werpen wordt er extra water gegeven aan de zeugen, wat resulteert in een vlotter geboorteproces en een betere opstart door een goede biest- en melkproductie”, legt hij uit. “Daarnaast passen we op dit bedrijf een bedrijfsspecifiek rantsoen toe. Ik stuur hierbij met specifieke bijproducten en extra structuurwaarde in de eerste drachtfase op vitale zeugen. Het is mooi om te zien dat de zeugen fit zijn, goed voer opnemen rondom het werpen en daardoor een vlotter werpproces hebben. De goede biest- en melkproductie die daarop volgt, draagt bij aan vitale biggen, ook na spenen.”

Zonder goede samenwerking geen topresultaat
Ruud Coremans is ervan overtuigd dat een goed teamverband cruciaal is. De ondernemer onderstreept hierbij dat een deel van het succes aan Dick te danken is. “Wim en ik sparren regelmatig met Dick, net als met de dierenarts en de geneticaspecialist. De dieren geven een signaal af aan ons en dat geven wij door. Met andere woorden: verzamel een team mensen om je heen, die kritisch meekijken en de discussie willen aangaan”, is de tip die Ruud andere varkenshouders wil meegeven. “Samen streef je de doelen na, maar als ondernemer is het uiteindelijk wel belangrijk om je eigen weg te blijven gaan.”

Brede blik op de sector
“Typerend voor Ruud Coremans als ondernemer is dat hij een brede blik op de sector én de wereld heeft. Ruud heeft oog voor alle ontwikkelingen, weegt de diverse belangen af, maakt bewuste keuzes en kijkt ondertussen alweer verder vooruit”, aldus Dick. “Dit, in combinatie met het topresultaat, maakt Ruud een uitstekende ondernemer.”

Achtergrond Agroscoopbokaal
Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers en Reudink waarmee veehouders op ieder moment hun technische en financiële cijfers kunnen monitoren. Daarnaast is het mogelijk de eigen technische resultaten met die van collega-veehouders te vergelijken. De specialisten van ForFarmers en Reudink hebben toegang tot deze data, zodat zij klanten goed kunnen begeleiden. De Agroscoopbokaal 2024 kent zes winnaars in de volgende categorieën: biologisch (Reudink), melkvee, vleesvee, geiten, varkens en vleespluimvee. Per categorie maken we in de maand mei de winnaars bekend via de diverse mediakanalen van ForFarmers en Reudink. Op 24 mei a.s. vindt de uitreiking van de bokalen en de huldiging van de winnaars plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Advertenties