Skip to main content

Dag van ouderen voor alle 55plussersDag van ouderen voor alle 55plussers
De activiteitencommissie van de Seniorenraad heeft voor zaterdag 1 oktober een dag voor ouderen georganiseerd in de Graanbeurs.

Om 12.00 uur zal er een heerlijk warm en koud buffet geserveerdworden. Ook kunt ugaan genieten van de Partyband die dezemiddaggaanopvrolijken met muziek en leuke liedjes.Alle 55plussersuit Fijnaart en Heijningen zijn van harte welkom.Wijze van betaling isanders dan voorgaande jaren.Aanmelden kan bijJoke van Mierlo.Van Disstraat 4. Betalen doet u per bank rekeningnr.NL92RABO0346715296 t.n.v.Stichting Seniorenraad Fijnaart enHeijningen. Eigen bijdrage €20,-. Opgeven voor 25 september.Zaalisopen om 11.30

Advertenties