Skip to main content

De Fijnaartse markt is een plek waar mensen samenkomenDe Fijnaartse markt is een plek waar mensen samenkomen
Elke dinsdagmorgen staan vier kramen in de Voorstraat. Zij vormen de Fijnaartse weekmarkt. Geen grote markt, maar wel een markt die moet blijven omdat hij de nodige levendigheid in het dorp brengt. Dat vinden in ieder geval Aloïs van Mingeroet, de man die elke week het leerzame vogelverhaal verzorgt in dit blaadje, en Piet Roks, die zo nu en dan met een column in Fijnaart Lokaal is te vinden. Zij doken in de historie van de weekmarkt en breken in dit artikel een lans voor deze handelsplek.

Er is een tijd geweest dat er in ons dorp geen markt plaatsvond. Voor het ondervinden van het marktgevoel moesten Fijnaartse mensen het verderop zoeken. Hier in ons dorp kwamen tot in de jaren zestig winkeliers, slagers en bakkers nog aan de deur, al was dat al een afnemende zaak. Gaan we nog veel verder terug, dan zien we toch wat bedrijvigheid. Tot in begin jaren zestig was er iedere vrijdagmorgen een beurs op de kop van de Voorstraat, in die tijd aangeduid als ‘De Hoogte’. Vrouwen hadden daar niets te zoeken, het was echt een mannenonderonsje. Buiten en in het café werden de zaken geregeld. Of het nu over vee ging, landhuur of materiaal, onder het genot van een drankje werd alles vloeibaar.

Grieken
U zult zich misschien afvragen, of niet natuurlijk, hoe het zo is ontstaan dat de markten er zijn gekomen. Welnu, als we het woord markt even apart nemen, dan blijkt het Latijnse woord ‘mercatus’ daarvoor model te hebben gestaan. De Grieken, altijd vooruitstrevend, gingen al naar de markt. Het ging er best gezellig aan toe, want politici hielden daar ook toespraken. In de Romeinse tijd zaten in Nederland garnizoenen gelegerd, onder andere in Zwolle. Deze stad had dan ook de primeur om in 1040 de eerste markt in Nederland te bezitten.

Populaire markten
De Romeinen vertrokken weer naar Italië en daarna vonden er eeuwenlang geen markten meer plaats. In de 13e eeuw aangeland zien we het ontstaan van week- en jaarmarkten. Aan jaarmarkten bevond zich meestal ook een kermis. Rond populaire markten ontstonden zelfs complete steden. Men zag er marskramers en kooplieden. Het was niet ongewoon kooplieden uit omliggende landen hun waar te zien aanprijzen. Voor de marktbezoekers was er muziek, volop te drinken en gelegenheid een gokje te wagen.

Fijnaart
Maar genoeg gepraat over het verleden; al tientallen jaren bezit Fijnaart weer een mooie markt op dinsdagmorgen in de Voorstraat van 08.00 tot 12.00 uur. Nee, geen markt zoals Rotterdam en Amsterdam waar je alles kan kopen. Hier hebben we een nuts- of versmarkt, met alles wat je aan verse artikelen nodig hebt. De markt is ook nog eens in volle harmonie met de winkels in de Voorstraat en vormt geen enkele concurrentie voor hen. Bij de vier kramen die er staan is er volop keuze in verse groenten en allerlei fruit, in vele soorten kazen en zuivelproducten, in vele vissoorten, gebakken of vers en voor de vleesliefhebber is er de kraam met vers vlees en snijwaren. Een bezoek aan de markt is bovendien voordelig voor de portemonnee. En of het nu extreem warm of extreem koud is, deze vier kraamhouders staan elke dinsdag in de Voorstraat want hun klanten gaan voor alles. Er wordt veel geklaagd over het ongezellige Fijnaartse centrum, maar de markt is uiteindelijk wel de plek waar mensen samenkomen en wat bij kunnen kletsen.

Door Piet Roks en Alois van Mingeroet

Advertenties