Skip to main content

Dijkrakkers stoppen met oud papierDijkrakkers stoppen met oud papier

Nadat de gemeente had aangegeven dat vanaf 2022 het oud papier zou worden opgehaald door Renewi en dat er niet meer met vrijwilligers zou worden gewerkt, hebben de Dijkrakkers vanaf begin dit jaar zelf het oud papier ingezameld in de containers bij de Fendertse Hoeve. 

In heel de gemeente Moerdijk stonden vrijwilligers al jaren achterop de vrachtwagen om de kliko's te legen en kregen daarvoor een afgesproken bedrag.

Vele verenigingen en scholen lopen daardoor nu inkomsten mis. Gelukkig heeft de gemeente wel een regeling getroffen om hen tegemoet te komen. Deze regeling duurt 3 jaar en het geld dat ze krijgen wordt elk jaar minder. In deze tijd kunnen ze wel zoeken naar een andere inkomstenbron om het financiële gat te kunnen dichten. 

Bouwclub De Dijkrakkers hield het nog even bij het oud papier inzamelen. De prijs voor oud papier stond immers nog goed en omdat Renewi alleen papier mee zou nemen dat in de kliko zit, zagen ze ook wel dat er een probleem zou ontstaan in de gemeente. 

Dat bleek ook wel... vele mensen (zelfs uit andere kernen) kwamen grote stukken karton brengen, die echt niet in een kliko zouden passen.  

"Tot en met de laatste keer (1 oktober) heeft het zeker niet aan het aanbod gelegen", aldus De Dijkrakkers. “We hadden zelfs de laatste keer twee volle containers om in te leveren." Helaas kregen ze toen te horen dat de prijs vanwege de energiecrisis enorm was gedaald. Eerst kregen ze nog rond de €150,- per ton oud papier en nu nog maar tussen de €15 en €30. En daar moet je dan ook nog je transportkosten van afhalen.  

De Dijkrakkers vinden het ook voor het dorp erg jammer dat ze hun diensten niet meer kunnen aanbieden, maar gaan op zoek naar een andere manier om de clubkas weer te vullen. De Dijkrakkers blijven ondanks deze financiële tegenslag positief: "Al doen we vanaf nu niet meer aan oud papier, gelukkig verkopen we nog wel Blonde Dijkrakker Bier!!"

Advertenties