Skip to main content

Een jubileum voor de buurtbus Heijningen

15 jarig bestaanEen jubileum voor de buurtbus Heijningen

Op woensdagavond 15 november a.s. houdt het bestuur van buurtbusvereniging Heijningen een reünie voor alle oud- en huidige chauffeurs ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de buurtbusvereniging welke op 19 november 2008 is opgericht. De reünie is bij de Bereboot in Fijnaart van 19.00 tot 22.30 uur waar ongeveer 45 personen worden verwacht. Voorzitter Tini Nuiten geeft aan dat het de bedoeling is dat enkel maar de oud- en huidige chauffeurs zijn uitgenodigd. Al eerder is er voor de huidige chauffeurs nog een leuk uitstapje waar dan ook de echtgenotes bij uitgenodigd zijn.

Al in de jaren negentig was er dringend behoefte aan openbaar vervoer in Heijningen. Mocht de B.B.A. vanuit Fijnaart nog over Heijningen naar Willemstad rijden, werd dit later gewijzigd: de B.B.A. reed vanuit Fijnaart over Oudemolen naar Willemstad, dus zat Heijningen compleet zonder openbaar vervoer. De bevolking onder aanvoering van de Dorpsraad heeft toen acties op touw gezet om een belbus te krijgen: met een volle bus trok men naar de Provinciale Waterstaat in ‘s Hertogenbosch om hun vraag naar openbaar vervoer kracht bij te zetten. De belbus is er gekomen, maar al gauw werd het schema zo ingedeeld dat men de belbus in de piekuren kon gebruiken, maar in de daluren reed hij niet. Hierdoor konden de scholieren er gebruik van maken, maar de ouderen niet en weer was Heijningen verstoken van regulier openbaar vervoer. En weer kwam de Heijningse bevolking onder leiding van de Dorpsraad in het geweer met de vraag of er dan een buurtbus naar Heijningen mocht rijden, een fenomeen dat in Oost-Brabant al plaatsvond en met succes. Echter, de gemeente dacht daar anders over en stelde dat er in Heijningen te weinig passagiers zouden zijn om de lijn rendabel te maken. Om er mee te beginnen kwam daarom eerst de lijn Klundert – Oudenbosch en later Moerdijk – Zevenbergen en toen pas kreeg Heijningen schoorvoetend zijn buurtbus: Fijnaart - Heijningen - Dinteloord en v.v. Later is er op de zaterdag een nieuwe rit bijgekomen, namelijk Klundert – Fijnaart – Heijningen – Dinteloord.

Nu de toestemming er was moest men aan het werk, want er werden vrijwilligers gezocht om met de bus te rijden. Dus heeft de Dorpsraad uit Heijningen op de braderie in Fijnaart een ledenwerfactie op touw gezet, waar zich toen 35 vrijwilligers hebben aangemeld, een geweldig succes. Direct daarop is er een bijeenkomst in Heijningen geweest voor uitleg vanuit de busmaatschappij en werden er vrijwilligers gevraagd voor het bestuur welke later de taken zouden verdelen. Toen er vrijwilligers waren en het bestuur gevormd kon worden, bleek het Pestalozzihuis gesloten en werd de allereerste bestuursvergadering bij een der bestuursleden in huis gehouden, waar de bestuursleden werden benoemd. Dit bestuur had nu de opdracht een vereniging op te richten waar alle vrijwilligers lid van moesten worden, dit in opdracht van Veolia, de busonderneming. Op 9 november 2008 werd vereniging Buurtbus Heijningen officieel beschreven bij de notaris en op 15 december 2008 was de eerste busrit en was buurtbus Heijningen een feit. Terwijl de vereiste voor buurtbus Heijningen was dat zij minimaal 400 passagiers per maand moest vervoeren, waren dat er 1200, een doorslaand succes dus voor de vereniging.
Tini Nuiten werd voorzitter, Ger Laheij secretatis, Jan Maris penningmeester, Jan van Mierlo coördinator en Han Matthee bestuurslid; dit waren de mensen van het eerste uur. Inmiddels zijn er vele bestuurswijzigingen geweest behalve Tini Nuiten, die is nog steeds voorzitter.

Tini vertelde dat het niet alleen ‘busje rijden’ was, maar dat er een hele administratie aan verbonden was: elke chauffeur kreeg 7 soorten kaartjes die hij moest verkopen en welke hij elke maand moest afrekenen, natuurlijk moest de bus worden schoongemaakt en elke avond moest er brandstof getankt worden. Regelmatig werd er door Veolia gecontroleerd of de juiste kaarten werden verkocht en of er zwartrijders in zaten. Later werd het nog moeilijker want er kwam een digitaal controlekastje naast de chauffeur te staan welke je per rit moest instellen en in de avond moest afsluiten en in de morgen moest opstarten. Hierbij was wel hulp van Veolia geweest maar dan nog hadden sommige chauffeurs moeite met dit digitale systeem. Inmiddels was het Arriva geworden en kwam er een nieuwe bus met gehandicaptenlift achterin; dat was voor de chauffeurs extra werk en men had ook moeite de bediening. Ook de restrictie dat er niet meer passagiers in mochten dan 8 personen plaatste de chauffeur vaak voor een dilemma: als de bus vol was en er stond nog een scholier in de stromende regen werd er weleens een oogje dicht geknepen en werd er gezegd: “Stap maar gauw in!”.
Verder vertelde Tini dat er één keer per jaar een leuke busreis werd georganiseerd voor de chauffeurs en het bestuur en dan mochten de echtgenotes ook mee. Deze reisjes werden hogelijk gewaardeerd vanwege het feit dat er altijd interessante onderdelen in zaten en lekker eten en drinken.

Heden zijn er 17 actieve chauffeurs, waarvan vier vrouwelijke niet te vergeten, en op dit moment zijn er tijdelijk twee chauffeurs uitgeschakeld, maar de voorzitter kan er nog wel een paar bij gebruiken, zegt hij, aanvullen kan geen kwaad.
De oude bus, die inmiddels 550.000 kilometer heeft gelopen, wordt binnenkort afgedankt en dan komt er een nieuwe, want vereniging buurtbus Heijningen is nog springlevend en draait naar behoren. Ook het openbaar vervoer gaat veranderen, want vanaf 1 januari 2025 komt de OV-chipkaart te vervallen. Op dit moment is in de grote bussen al het nieuwe betaalsysteem ingevoerd dat ook in de nieuwe buurtbussen wordt ingebouwd, waar natuurlijk de chauffeurs en chauffeuses ook weer mee te maken krijgen en dat zij zich ook weer eigen moeten maken.

Waar de chauffeurs/chauffeuses heden al mee te maken hebben is de Oude Heijningsedijk die vol staat met geparkeerde auto’s, vaak half op de dijk, waardoor het best moeilijk rijden is voor de chauffeurs; het is bijna wachten op de eerste aanrijding...

Chiem de Vos

Advertenties