Skip to main content

Evenementen Stichting Fijnaart maakt er elk jaar weer een groots feest vanEvenementen Stichting Fijnaart maakt er elk jaar weer een groots feest van
Foto: Jan Gorter
Elk jaar is het weer een groot feest in de laatste volle week van augustus. Die week staat in het teken van activiteiten en festiviteiten, georganiseerd door enthousiastelingen van de Evenementen Stichting Fijnaart en vrijwilligers.

Veel inwoners uit Fijnaart en omgeving offeren hun snipperdag in de laatste volle week van augustus op om te mogen genieten van de Fendertse Week. Ik mocht bij een van de bestuursvergaderingen van de Evenementen Stichting aanwezig zijn. Al snel bleek dat het bestuur, het hele jaar door, keihard werkt om het evenement tot in de puntjes goed te organiseren.

In mei 1982 is de Evenementen Stichting Fijnaart op voordracht van Burgemeester Ockels, van de toenmalige Gemeente Fijnaart & Heijningen, opgericht. Muziekvereniging Oranjevaan en De Unie wilden beide in Fijnaart een groot evenement organiseren. Ockels wilde dat het een gezamenlijk iets werd en er werd een bestuur opgericht met de visie om te starten met de Fendertse Week. Het doel was en is nog steeds om het verenigingsleven van de Gemeente Moerdijk financieel te steunen. Verenigingen en Stichtingen leveren mensen aan die zich inzetten rondom de Fendertse Week. De door de vrijwilligers gewerkte uren worden omgezet naar een geldbedrag dat de vereniging, waar zij de uren voor werken, ten goede komt. De Fendertse Week begon als een driedaags evenement, wat is uitgegroeid tot een complete feestweek en nu een vierdaags evenement vol activiteiten is. Naast de Fendertse Week organiseert de Evenementen Stichting ook de Sinterklaasintocht in opdracht van de Ondernemersvereniging Fijnaart.

Na met een lekker kopje koffie verwelkomd te zijn in het oude Kievieten-clubgebouw aan de Molenstraat (nabij de tennisbanen), mocht uw verslaggever van de nieuwe voorzitter, Jan-Willem Sanders, wat vragen stellen. Wat mij altijd interesseert is wat er allemaal in het voortraject moet gebeuren om een geslaagd feest te maken van de Fendertse Week en de Sinterklaasintocht.      Jan-Willem gaf aan dat men het hele jaar bezig is. Is het niet met de Fendertse Week, dan is het wel met de Sinterklaasintocht. Er vindt elke 2 weken een bestuursvergadering plaats (circa 20 keer per jaar). Na de Fendertse Week wordt de Sinterklaasintocht al georganiseerd. Na Sinterklaas wordt er al gestart met de voorbereidingen voor de Fendertse Week. In grote lijnen wordt er gekeken naar het programma, de deelnemende verenigingen, de kosten/baten en ga zo maar door. Vervolgens wordt dit tot in de puntjes uitgewerkt. Bestuurslid Ineke Verheijen gaf aan dat er uiteindelijk een draaiboek uitrolt dat zo dik is als een telefoonboek. "Elk bestuurslid heeft zijn specialiteiten en verzorgt zijn of haar onderdeel van de Fendertse Week", vertelt Jan-Willem. "Wij werken met elkaar en nemen samen beslissingen, ook al worden onderdelen individueel georganiseerd. De bestuursleden besteden, buiten de vergadering, heel veel tijd aan de voorbereidingen. Tijdens de Fendertse Week worden er +/- 1600 werkuren door vrijwilligers gedraaid. De uren van de leden van de meewerkende verenigingen worden netjes bijgehouden, zodat de verenigingen krijgen wat ze verdienen."

De Fendertse Week houdt vast aan zijn kernwaarden waarvan er twee zijn dat het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn, maar ook dat de deelnemende verenigingen er een mooi bedrag voor hun vereniging aan overhouden. "Zo is het een hele opgaaf om vooraf een goede begroting op te stellen en de balans tussen de kostprijzen en de inkomsten in evenwicht te houden", geeft de kersverse voorzitter aan. "Elk jaar zijn er vele sponsoren die hun steentje bij willen dragen. Sponsoren zijn nog steeds van harte welkom voor de aankomende Fendertse Week."

De Evenementen Stichting werkt dit jaar samen met de Fendertse horeca en ondernemers. Zo stond enkele weken geleden, in uw favoriete weekblad, dat de Evenementen Stichting de handen ineenslaat met De Graanbeurs m.b.t. het horecagedeelte. Zo hopen ze de Fendertse Week nog aantrekkelijker te maken.

Jan-Willem mocht namens het bestuur al een geheimpje verklappen. "Op zowel vrijdag als zaterdag zal het een doorlopend programma worden. Van het dorpsontbijt, dat om 08:00 uur start, tot 01:00 's nachts wordt het programma gevuld. Waarmee het exact gevuld gaat worden wordt binnenkort bekend gemaakt. Zo wil het bestuur de vernieuwingen stap voor stap bekend maken. Graag denken we 'out of te box' en staan we open voor nieuwe ideeën", aldus het bestuur. Het bestuur gaat in stappen het evenement vernieuwen en wil op die manier meegaan met de tijd. Zo wenst de Evenementen Stichting nog meer mensen aan te trekken en het evenement NOG leuker te maken.

Naast de vernieuwingen blijft een aantal welbekende activiteiten intact. Zo zal op woensdag de gewilde Fendert Kwis weer plaatsvinden. Het maximale aantal teams voor de inschrijving is al bereikt en er is al een reservelijst. Elk jaar stelt de Heemkundige Kring vragen op, die niet alleen over Fijnaart gaan, maar over diverse onderwerpen. Zo maakt het herkennen van dranken of lekkernijen vaak ook deel uit van de Fendert Kwis. Elk jaar weer is het een gevecht tussen de teams en vinden er soms zelfs heftige discussies plaats binnen de teams. Het winnen van de Fendert Kwis betekent een erkenning voor het hele jaar. De winnaars zijn potentiële deelnemers voor De Slimste Mens. Zo is de Fendert Kwis een belangrijk onderdeel van de Fendertse Week.

Natuurlijk is de 55+middag ook altijd supergezellig. Volgend jaar mag uw verslaggever daar ook aanwezig zijn. De Bingo op vrijdagmiddag is een leuke activiteit met mooie prijzen. Het Dorpsontbijt wordt ook altijd druk bezocht en is zelfs helemaal gratis. Natuurlijk kennen we allemaal de braderie; leuke marktkraampjes met snuisterijen en lekkernijen.

De afgelopen jaren zijn diverse veiligheidsregels aangescherpt. Daarom vraagt de aanvraag van de evenementvergunningen wat meer tijd. De voorzitter gaf aan dat de communicatie met de betrokken ambtenaren prima verloopt. "Als we ergens tegenaan lopen, of vragen hebben, dan nemen we direct contact op en vinden samen een oplossing."

Dit allemaal zal hopelijk voor een vernieuwde Fendertse Week zorgen, waar vele mensen zeer hard aan werken en hebben gewerkt. Hun inzet zal met een supergezellige week en een bijdrage voor de clubkas van de deelnemende verenigingen beloond worden.

Meer gedetailleerde info over het programma van de Fendertse Week volgt in uw favoriete krantje. Hou 21 t/m 24 augustus 2024 vrij in uw agenda.

Advertenties