Skip to main content

Gratis webinar over studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het?Gratis webinar over studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het?
Voor havo- en vwo-scholieren in het eindexamenjaar komt een vervolgstudie aan een hogeschool of universiteit snel dichterbij. Om de aankomende studenten en hun ouders (of verzorgers) hier goed op voor te bereiden geeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) donderdag 26 oktober om 19.30 uur een gratis webinar over studiefinanciering. Aanmelden kan via duo.nl/webinar.

In een 45 minuten durende live-uitzending leggen experts van DUO aan de aankomende hbo- en universiteitsstudenten (en hun ouders/verzorgers) uit hoe studiefinanciering werkt, waar je recht op hebt, wat je moet terugbetalen en wat een gift is en hoe je het studentenreisproduct aanvraagt. Er is ook ruimte om vragen te stellen aansluitend aan het webinar.

Voor mbo-studenten komt er in het voorjaar een apart webinar. Alle webinars kan men later terugkijken via duo.nl/webinar.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.

Advertenties