Skip to main content

Hoe houden we het centrum van Fijnaart levendig en vitaal?

Wat zijn de verkeerskundige gevolgen? Doe mee en vul de enquête in!Hoe houden we het centrum van Fijnaart levendig en vitaal?
De gemeente Moerdijk heeft als doel om het dorpscentrum van Fijnaart levendig en vitaal te houden. Fijnaart heeft veel voorzieningen, echter loopt dit de laatste jaren terug waarmee de vitaliteit van het centrum onder druk komt te staan. In de centrumvisie heeft de gemeenteraad daarom vastgesteld om de haalbaarheid van een vitaal dorpsplein te onderzoeken, met voorzieningen geclusterd in het dorpscentrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Daarom onderzoekt de gemeente de realisatie van een autoluw Dijkplein. De doorgaande route Molenstraat-Kadedijk wordt hierbij opgewaardeerd naar een autovrije zone met een hoge verblijfskwaliteit. Onderdeel van dit plan is ook de verplaatsing van de Jumbo supermarkt naar dit centrale plein, ter hoogte van het huidige kassencomplex aan de Molenstraat 5A. Dit onderzoek is gericht op de verkeerskundige gevolgen van dit plan.

Doe mee en vul de enquête in!

We willen graag weten wat u vindt. Dat helpt ons bij het in beeld brengen van verkeerskundige kansen en aandachtspunten. Daarom vragen wij u om deze enquête in te vullen. Dat duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. 

www.moerdijk.nl/vragenlijstfijnaart  

Advertenties