Skip to main content

Immanuelparochie cluster WestImmanuelparochie cluster West
Kerkdiensten H. Jacobus de Meerdere kerk

Zondag 12 maart 09:30 uur Woord- en communieviering 3de zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger M. Bastiaansen. Zang St. Jacobuskoor.
Acoliet Illa. Misdienaars Alex & Lilly. Lector Toos. Koster Wim. Collectanten Rubin enJan
Misintenties Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Jaargetijde Giel de Jong.
Overleden ouders Hamers van Osta.
Collecte eigen kerk.
Na afloop van de viering, samenzijn met koffie.

Donderdag 16 maart 10:00 uur Woord- en communieviering
Voorganger M. Bastiaansen.

Advertenties