Skip to main content

Immanuelparochie cluster West

Immanuelparochie cluster WestImmanuelparochie cluster West

Dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juni (Zieken)triduüm in Zevenbergschen Hoek.


Vrijdag 9 juni 19:00 uur Huis van Wijk Klundert
Voorganger R. Bol.

Zondag 11 juni 09:30 uur Heilig Sacrament van Niervaert.
Voorganger M. Prasing & M. Bastiaansen, Diaken Emeritus
Koor Het Niervaertkoor. Acoliet Bente Misdienaar Febe. Lector Toos. Koster Wim. Collectanten Rubin & Piet.
collecte eigen kerk.
Misintenties Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Geert van Gils, echtgenoot van Riet van Gils – Daas.
Na afloop van de viering is er koffie & thee.

Advertenties