Skip to main content
Dit artikel is niet gepubliceerd.

Immanuelparochie Cluster WestImmanuelparochie Cluster West
Parochiejournaal

Donderdag 27 juli 10:00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger M. Bastiaansen. Organist Wim.


Zondag 30 Juli 09:30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger P. Mergearts. Zang Rubin. Organist Wim.
Acoliet Rina. Misdienaar Damian. Lector Toos.
Koster Rien. Collectanten Yulia en Piet.
Misintenties Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
In memoriam Pastoor Jan van Oers, emeritus
Collecte Eigen kerk.
Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Donderdag 3 augustus 10:00 uur Eucharistieviering
Voorganger M. Prasing. Koster Rien. Organist Wim.

Advertenties