Immanuelparochie Cluster WestImmanuelparochie Cluster West

Donderdag 3 augustus 10:00 uur Eucharistieviering
Voorganger M.Prasing. Koster Rien. Organist Wim.

Zondag 6 augustus 09:30 uur Eucharistieviering
Voorganger A.Schuermann. Samenzang Rubin. Organist Wim.
Acoliet Bente. Misdienaars Feline. Lector Elly. Koster Rien. Collectanten Jan & Piet.
Misintenties Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Collecte 1ste caritas voor eigen kerk. 2de collecte Eigen noden.
Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Advertenties

Fijnaart Lokaal is het weekblad en platform van Fijnaart, Heijningen, Zwingelspaan en Oudemolen. Lokaal nieuws dichtbij de inwoners. Daardoor is Fijnaart Lokaal zo geliefd en geeft 96,3% van de inwoners aan de krant te lezen.

logo 300px

Website: YZCommunicatie