Skip to main content

Immanuelparochie Cluster WestImmanuelparochie Cluster West

Donderdag 3 augustus 10:00 uur Eucharistieviering
Voorganger M.Prasing. Koster Rien. Organist Wim.

Zondag 6 augustus 09:30 uur Eucharistieviering
Voorganger A.Schuermann. Samenzang Rubin. Organist Wim.
Acoliet Bente. Misdienaars Feline. Lector Elly. Koster Rien. Collectanten Jan & Piet.
Misintenties Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Collecte 1ste caritas voor eigen kerk. 2de collecte Eigen noden.
Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Advertenties