Skip to main content

Inloopavond onderzoek aardwarmte Krukweg.

Wel of geen aardwarmte in Heijningen?Inloopavond onderzoek aardwarmte Krukweg.
Foto van website SCAN
De avond wordt georganiseerd door het bedrijf Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN),  dat door heel Nederland deze onderzoeken doet. Deze avond heb ik bezocht in de veronderstelling dat Heijningen op aardwarmte aangesloten kon worden.

Voorheen is dat mislukt bij het plaatsen van de windmolens, dus stel je voor dat het nu wel zou lukken. Ik werd helaas gauw uit de droom geholpen, want mij werd verteld dat het boringen zijn om te onderzoeken of de locatie Krukweg geschikt is om deze proefboringen te doen. Aan de hand van het seismisch onderzoek, dat inmiddels al heeft plaatsgevonden, bleek dat de locatie voldeed aan de normen voor een boring. Vervolgens huurt men bij de eigenaar van het land 1 à 2 hectare voor een jaar en wordt het terrein direct geasfalteerd waarop dan tijdelijk een boortoren komt te staan. Deze boortoren is 35 tot 55 meter hoog. Mocht de bodem te zwak zijn, wordt er nog geheid. De aan- en afvoer richting het terrein wordt gepland met zo min mogelijk effect op de omgeving, momenten met veel fietsverkeer worden gemeden. Overigens wist men nog niet welke aan- en afvoerroute men zou gaan gebruiken, via de Maltaweg, Noordlangeweg, Steenpad, Tussenweg naar de Kraaiendijk of Maltaweg, Sint Antonieweg naar de Kraaiendijk. 

Het boren op zich gaat tot een diepte van 500 meter tot 4 kilometer en gaat dag en nacht door met een team van 20 personen. Het boorgat begint met een diameter van 60 centimeter en onderaan is het gat 15 centimeter. Op de vraag van mensen uit die omgeving of er sprake is van geluidsoverlast werd geantwoord dat het boren aan alle wettelijke normen voldoet.

Wanneer de gewenste diepte is bereikt begint de onderzoeksfase waar men gaat meten wat de eigenschappen van de aardlagen in de ondergrond zijn. Na afloop van het onderzoek wordt het boorgat opgeruimd met op meerdere niveaus afdichtingen van cement waarna de boorput tot 3 meter onder het maaiveld wordt verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Al deze werkzaamheden duren ongeveer 6 maanden.

Aardwarmte is een veelbelovende energiebron die zorgt voor duurzame warmte uit warm water in de ondergrond. SCAN onderzoekt verschillende aardlagen om de geschiktheid daarvan voor aardwarmte beter in beeld te brengen. SCAN organiseerde in deze omgeving eerder al twee inloopbijeenkomsten om inwoners te informeren dat er in dit gebied gezocht werd naar een geschikte locatie voor een onderzoeksboring. Er werd gekozen voor een locatie aan de Krukweg omdat SCAN hier de relatief ondiep gelegen lagen van de Noordzeegroep kan onderzoeken. Deze lagen bevinden zich hier op ongeveer 700 meter diepte wat dit een relatief ondiepe onderzoeksboring maakt.

Bij voorkeur gaat men aardwarmte winnen in een omgeving waar men het direct kan gebruiken, echter waarom dan toch deze proefboringen aan de Krukweg, midden in de polder? Voor deze boring kiest men voor een locatie die het minste effect heeft op de omgeving en niet te kort bij woonlocaties. Wanneer er warm water wordt gevonden en aardwarmtewinning mogelijk is, boort men een tweede put en deze twee putten vormen dan de toekomstige productielocatie. Maar blijkt warmtewinning niet mogelijk, wordt de put afgesloten en wordt alles boven de grond weer opgeruimd. Samen vormen de twee boringen dan de z.g. doublet welke bij 4 km diepte een warmte kan hebben van 120-130 graden, bij 2 km 60-80 graden, bij 1 km 40-50 graden en bij ½ km 20-30 graden.

Het doel van deze inloopavond was dus om de mensen uit die omgeving te informeren over het feit dat er binnenkort een grote boortoren aan de Krukweg in Heijningen komt te staan met de daarbij behorende verkeersbewegingen van al dat zware materiaal dat over smalle weggetjes en dijken aangevoerd moet worden. Men had het voorlopig over 10 verkeersbewegingen per dag. Al met al best belastend voor de mensen uit die omgeving die zich dan ook die avond nadrukkelijk lieten informeren maar ook vooral de mensen van Dorpstafel Heijningen waren aanwezig om kennis op te doen over deze gigantische activiteiten zo kort bij hun dorpskern.

Mijn gedachte dat Heijningen zou worden voorzien van aardwarmte is dus een utopie, wel mag men vanaf de Kraaiendijk kijken naar deze grote klus in de Oude Heijningse Polder.

Advertenties