Skip to main content

Kerkelijk nieuws

Immanuelparochie cluster WestKerkelijk nieuws

Zondag 26 februari 09:30 uur Eucharistieviering 1ste zondag van de Advent
Voorganger Maickel Prasing en Michaël Bastiaansen. Zang Heren ensemble o.l.v. Jack Vermeulen. Acoliet Bente. Misdienaar Damian. Lector Corry. Koster Hans. Collectanten Jan & Rubin
Misintenties Jos Krijnen echtgenoot van Tonny Krijnen-de Jong.
Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Ton Buckens echtgenoot van Annie Buckens-Laros
Familie de Jong-Buckens
Collecte eigen kerk.
Na afloop van de viering is er samenzijn met koffie.

Maandag 27 februari 15:00 uur Oecumenische viering Fendertshof
Voorganger ds. Van der Sterre.

Donderdag 2 maart 10:00 uur Eucharistieviering.
Voorganger Maickel Prasing
Na afloop van de viering is er samenzijn met koffie.

Advertenties