Skip to main content

Kerkelijk nieuws

Immanuelparochie cluster WestKerkelijk nieuws

Donderdag 13 april 10.00 uur Woord- en Gebedsviering
Voorganger M. Bastiaansen. Organist Wim.

Zondag 16 april 9.30 uur Woord en Communieviering Beloken Pasen.
Voorganger M. Bastiaansen - diaken emeritus. Zang Wim en Rubin. Acoliet Rina. Misdienaar Damian. Lector Elly. Koster Patrick Collectanten Piet en Yulia
Misintenties Jgt. Henk Krijnen echtgenoot van Helena van der Luijtgaarden. Annie Pols- Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Overleden ouders Neelen-van Vlimmeren en zoon Giel.
Collecte eigen kerk. Samen zijn met koffie.

Maandag 17 april 14.30 uur Fendertshof oecumenische viering. A. Ploeg

Advertenties