Skip to main content

Kerkelijk nieuws

Immanuelparochie cluster WestKerkelijk nieuws

Donderdag 20 april 10.00 uur Woord en Communieviering Voorgangers Petra Mergaerts en Michaël Bastiaansen, Ouderenmorgen

Zaterdag 22 april 19.00 uur Heilig Vormsel
Voorgangers: W. Wierts - Vicaris en B. VanHaeren- pastoraal medewerker. Zang De Parel Vocal Group olv. Jack Vermeulen. Acoliet Illa. Misdienaar Febe & Joshua. Koster Rien. Collectanten Piet en Rubin.
Collecte eigen Kerk.

Zondag 23 april 9.30 uur Woord- en Communieviering 3e zondag van Pasen. Voorganger M. Bastiaansen – diaken emeritus. Zang Jacobuskoor Acoliet Bente. Misdienaars Lilly en Alex. Lector Corry. Koster Hans B.. Collectanten Jan Dingemans en Rubin van Mourik.
Misintenties Jan van der Klaauw echtgenoot van der Post. Annie Pols- Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Collecte eigen kerk. Samen zijn met koffie.

Donderdag 27 april 10.00 uur Woord en Communieviering Voorganger Michaël Bastiaansen diaken emeritus Koningsdag

Advertenties