Skip to main content

Kerkelijk nieuws

Immanuelparochie cluster WestKerkelijk nieuws

Donderdag 4 mei 10:00 uur Eucharistieviering
Voorganger Maickel Prasing - pastoor. Koster Rien. Organist Wim.

Donderdag 4 mei 10:30 uur Rozenkransgebed.

Zondag 7 mei 09:30 Eucharistieviering
Voorganger Maickel Prasing - pastoor. Zang Wim en Rubin. Acoliet Illa. Misdienaar Feline. Lector Elly. Koster Rien. Collectanten Rubin en Piet. Misintenties Truus Beerendonk-Vermeulen weduwe van Piet Beerendonk
Jaargetijde Frie Dekkers.
Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Corry Remijn-Oomen weduwe van Albert Remijn.
1e Collecte eigen kerk. 2e Collecte Caritas; voor de onkosten van het Ziekentriduüm. Na de dienst samenzijn met koffie.

Zondag 7 mei-13:30 uur Heilig sacrament van de Doop
Voorganger Petra Mergaerts - pastoraal werker. Koster Patrick.

Dinsdag 9 mei 14:00 uur Rozenkransgebed.
Met deelname van bewoners Fendershof met Maria-viering

Advertenties