Skip to main content
Dit artikel is niet gepubliceerd.

Kerkelijk nieuws

Immanuelparochie cluster WestKerkelijk nieuws

Maandag 10 juli 15:00 uur Oecumenische viering Fendertshof
Voorganger ds. Franc de Ronde

Donderdag 13 juli 10:00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger M. Bastiaansen. Organist Wim.

Zondag 16 juli 09:30 Eucharistieviering Bloemengroet
Voorganger A. Schuerman. Zang Rubin. Organist Wim.
Acoliet Ineke. Misdienaars Alex en Lilly. Lector Elly.
Koster Patrick. Collectanten Piet en Jan.
Misintenties Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Collecte Eigen kerk.
Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Maandag 17 juli 15.00 uur Oecumenische viering Fendertshof

Advertenties