Skip to main content

Kerkelijk nieuws

Immanuelparochie cluster WestKerkelijk nieuws
Kerkdiensten Goede Week

Donderdag 6 april 10:00 uur Eucharistieviering Witte Donderdag met livestream.
Voorganger M. Prasing- pastoor en M. Bastiaansen – diaken emeritus. Koster Rien.

Vrijdag 7 april 19:00 uur Goede Vrijdagviering met Kruisweg.
Voorganger M. Prasing - pastoor. Zang Rubin. Organist Wim.
Acoliet Bente. Misdienaars Damian & Feline. Lector Corry. Koster Rien.

Zaterdag 8 april GEEN VIERING
Paaswake is in Zevenbergschen Hoek

Zondag 9 april 9.30 uur Eucharistieviering 1ste Paasdag
Voorganger A. Schuerman – priester assistent en M. Bastiaansen - diaken emeritus. Zang St. Jacobuskoor. Acoliet Illa. Misdienaars Julia & Alex. Lector Toos. Koster Wim. Collectanten Rubin en Piet
Misintenties Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.
Corry Remijn-Oomen weduwe van Albert Remijn. Jack van de Elshout.
Antonisen Dierks en Catharina Tax.
Franciscus Mies en Catarina van de Maagdenberg.
Pastoor George Dirven.
Jan van de Weijgaert.
Collecte eigen kerk.

Advertenties