Skip to main content

Lezerspost "Centrumplan"Lezerspost  "Centrumplan"

26 februari j.l. kregen alle bewoners van de Bellefleur een schrijven van de gemeente Moerdijk met als onderwerp: Terugkoppeling Eerste Kruisweg Fijnaart.
Omwonenden van de Eerste Kruisweg hadden al eerder tijdens de Dorpstafel aangegeven dat zij geïnformeerd willen worden over de stand van zaken, daar de Bellefleur met de westzijde aan de Langeweg grenst en de noordzijde aan de Eerste Kruisweg ,  zal de gemeente daarom deze bewoners mede informeren, zodoende reageer ik op deze brief.
Het ontsluiten van de Eerste Kruisweg zal , als de plannen concreet worden, ook voor de bewoners grote gevolgen hebben vanwege de aansluiting van de Eerste Kruisweg op de Paralelweg en de Langeweg.
Daar de drukte aan de Langeweg en Eerste Kruisweg  al overlast bezorgd voor de Bellefleur vanwege het daar aanwezige bedrijventerrein waar vrachtwagens laden en lossen, waar te pas en te onpas wordt geparkeerd, dit zal in de toekomst niet minder worden, dit wordt een druk alternatief om het centrum te ontlasten.

Ook de Eerste Kruisweg zal een ware metamorfose moeten ondergaan vanwege de verkeersstroom welke daar dan gebruik van gaat maken, je houdt je hart vast voor de vele fietsers, veelal scholieren, welke daar ook gebruik van zullen maken, dat was voorheen ook zo maar toen was het ingericht voor landbouwverkeer, fietsers en wandelaars, nu worden zij ondergeschikt aan het snelverkeer, laat ons hopen dat de plannenmakers daar rekening mee houden.
Overigens is volgens mij de aansluiting op de Boerendijk een moeilijke opgaaf, hoe krijg je vrachtwagens van 50 ton bovenop de Boerendijk, alles is daar de te smal, de dijk op zich en ook de beide op en afritten zullen compleet aangepast moeten worden, je zal daar maar wonen.
Echter de gemeente zelf houd er al rekening mee dat de werkzaamheden aan de Eerste Kruisweg nog wel even op zich laten wachten vanwege de vele onderzoeken die nog moeten gebeuren .
Derhalve is de Centrumvisie weer aangepast, zo was de bedoeling dat het Dijkplein autovrij zou worden wat echter al gauw werd veranderd in autoluw, dus men kon vanaf de Voorstraat nog op de Kadedijk komen en dan nu blijft het autoluw met dien verstande dat de verbinding Molenstraat --- Kadedijk in tact blijft, zij het dan dat de auto, s daar ,,,, te gast zijn,,, ???
U ziet dat zowel in de Eerste Kruisweg en het Dijkplein de fietsers en wandelaars de dupe zijn, u begrijpt dat dit Centrumplan Fijnaart nog rammelt aan alle kanten, daar kan Fijnaart zelf niets aan doen zij is een dorp van het Flakkees model en dat ombouwen vraagt om moeilijkheden en geld, veel geld.

 

Advertenties