Skip to main content

Lokale lasten in 2024Lokale lasten in 2024
Op 14 december stelde de gemeenteraad de belastingverordeningen vast. Daarmee is duidelijk wat de lokale lasten in 2024 zijn.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Iedere eigenaar van een onroerende zaak betaalt OZB. Dit zijn bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand. Onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. In Moerdijk stijgt het te betalen OZB-bedrag alleen met de inflatiecorrectie van 9,6%.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Met deze heffing betaalt de gemeente de kosten van de afvalverwerking en rioolvoorziening. In Moerdijk heeft de gemeenteraad gekozen voor het principe van volledig kostendekkende tarieven voor deze diensten die de gemeente levert. De gemeente brengt de daadwerkelijke kosten (maar ook niet meer dan dat!) in rekening. In 2024 stijgt de rioolheffing met 9,6% (alleen inflatiecorrectie). De afvalstoffenheffing stijgt met 5,3%.

Totaal

In totaal stijgen de gezinsgebonden heffingen (OZB, afval en riool) hierdoor in 2024 met gemiddeld 7,93%. Voor een meerpersoonshuishouden komt dat neer op gemiddeld € 5,70 per maand. Voor een éénpersoonshuishouden is dat bedrag € 4,75

Advertenties