Skip to main content

Moerdijk in 2040: denkt u weer mee?Moerdijk in 2040: denkt u weer mee?
De gemeente Moerdijk stelt samen met inwoners en andere betrokkenen een omgevingsvisie op. Op 28 februari en 6 maart zijn inwoners opnieuw van harte welkom om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Dit keer staat de bijeenkomst in het teken van de concept-visiekaart en uitwerkingen per gebied.

Eerder deelden tientallen inwoners en ondernemers hun dromen, wensen en ideeën voor de toekomst van de gemeente Moerdijk tijdens het eerste en tweede Atelier Moerdijk 2040. Ook ontvingen we ruim 1.000 reacties op een vragenlijst. We haalden op wat onze gemeente kenmerkt, wat inwoners zouden verbeteren en met welke onderwerpen we de komende jaren aan de slag moeten. Zo denken we na over de toekomst op het gebied van bijvoorbeeld wonen, klimaat, gezonde leefomgeving, economische ontwikkeling, voorzieningen, energietransitie en het buitengebied.

Ook vroeg de burgemeester in een oproep aan kinderen en jongeren van verschillende kinderopvanglocaties en basisscholen wat zij belangrijk vinden in hun dorp, stad of de gemeente. Er kwamen mooie knutselwerken met ideeën binnen.

In het tweede Atelier Moerdijk 2040 van eind juni 2022, presenteerden wij drie toekomstscenario’s en de effecten ervan op de verschillende gebieden binnen de gemeente Moerdijk. Vervolgens gingen we hierover in gesprek.

 

Derde Atelier Moerdijk 2040: 28 februari en 6 maart

Bent u benieuwd naar de toekomst van de gemeente Moerdijk en denkt u graag mee? Meld u dan aan voor het derde Atelier Moerdijk op dinsdag 28 februari (De Parel in Fijnaart) of 6 maart (gemeentehuis in Zevenbergen) van 19:00 – 22:00 uur. Beide avonden zijn hetzelfde qua opzet en inhoud. Aanmelden kan tot en met 22 februari via het aanmeldformulier (onder Atelier Moerdijk 2040) op www.moerdijk.nl/omgevingsvisie.
Tijdens de avond bespreken we de concept-visiekaart en de uitwerkingen per gebied. U kunt reageren op de kaart en de uitwerkingen. Ook na de bijeenkomst kunt u tot uiterlijk 14 maart uw reactie schriftelijk doorgeven. De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen. Dit betekent dat we niet op detailniveau alle ontwikkelingen in iedere kern beschrijven en bespreken.  

Meer informatie

Op www.moerdijk.nl/omgevingsvisie vindt u meer uitleg over de omgevingsvisie, welke stappen al zijn gezet en wat er komend jaar nog moet gebeuren. Ook vindt u hier alle actuele informatie, zoals de Atlas Moerdijk 2040 en de notitie Koers Moerdijk 2040.  

Wij hopen u te zien tijdens het derde Atelier Moerdijk 2040 om samen na te denken over de toekomst van de gemeente Moerdijk!

Advertenties