Skip to main content

Nieuwe voorzitter De Kieviten

Bart Goudriaan draagt de voorzittershamer over aan Wendy FrijtersNieuwe voorzitter De Kieviten
Links Bart Goudriaan en rechts Wendy Frijters. Foto: bestuur De Kieviten
Wendy "miss Kievit" Frijters is de nieuwe voorzitter van Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten. Zij nam tijdens de ledenvergadering het spreekwoordelijke stokje over van Bart Goudriaan, die er ruim tien jaar bestuurswerk op heeft zitten.

Op maandag 27 mei hielden De Kieviten hun jaarlijkse ledenvergadering. Bestuurslid Bart Goudriaan had speciaal voor deze gelegenheid zijn gereedschapskist van thuis meegenomen. Zodat hij bij het agendapunt 'Ingekomen stukken' vol trots zijn verzameling hamers aan de aanwezigen kon laten zien. De klauwhamer, voorhamer, tegelhamer, moker en rubberen hamer kon Bart snel weer opbergen. De voorzittershamer daarentegen wisselde van eigenaar. Met een flinke klap werd namelijk bekrachtigd dat er een nieuwe voorzitter bij De Kieviten is. Want Wendy Frijters heeft het spreekwoordelijke stokje van Bart overgenomen.

Stoppen, maar zeker geen vaarwel

Bart: “In 2014 zwaaide ons erelid Joke Frijters af als voorzitter van het Kievitenbestuur. Ik was op dat moment een jaar of drie secretaris. Het leek Joke wel een prima idee als ik de voorzittersrol zou overnemen. Dat heb ik vervolgens tien jaar gedaan. Toen vond ik het een mooi moment om die hamer aan de wilgen te hangen. Maar dat kon natuurlijk pas als er een geschikte opvolger zou zijn gevonden.

Het Kievitenbloed stroomt al decennia door de aderen van Joke en iedereen om haar heen. Zo kwam Wendy in beeld; zij is er een van de tweeling van Joke en bovendien een talentvol lid van de turnvereniging. Wendy komt al vanaf haar geboorte bij De Kieviten. Ze heeft een enorme binding met het dorp en met de club. Vanwege haar vele activiteiten kent ze ook veel mensen. Daarnaast kan ze mensen verbinden en enthousiast maken. Iets wat zeer belangrijk is voor een voorzitter.

Wendy vertelde dat ze nog wel wat twijfelde over sommige onderdelen die bij de voorzittersrol horen. Ik heb toegezegd om Wendy waar nodig van advies te voorzien. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dit echt nodig zal zijn.

Om na zoveel jaar helemaal te stoppen en De Kieviten helemaal vaarwel te zeggen leek me ook wat 'cold turkey'. Mijn bloed is na al die jaren inmiddels ook wel Kievitenblauw. Dus heb ik aangeboden de organisatie van de jaarlijkse Avondvierdaagse nog even te blijven doen. Hiervoor zou een tweede man of vrouw echter wel welkom zijn. Het is nooit handig als bijna alle kennis bij één persoon zit, want ondanks m'n draaiboek doe je toch veel dingen uit ervaring. Wat frisse ideeën en extra handjes zijn dus zeker van harte welkom!”

Miss Kievit

Wendy: “De Kieviten is me met de paplepel ingegoten. Mijn moeder Joke heeft ongeveer 35 jaar in het bestuur gezeten. Ze gaf ook les en nam me vlak na mijn geboorte al mee naar de sporthal. Vanaf mijn tweede jaar ben ik lid. Tot 2020 heb ik geturnd. In mijn jeugd heb ik de assistentencursus gedaan en daarna de opleiding om leiding te kunnen geven. Vanaf mijn zestiende heb ik lesgegeven. In 2015 ben ik daar mee gestopt. In mijn dagelijkse leven draait alles onbewust om De Kieviten. Veel mensen zeggen dat ik dat uitstraal.

Bart ken ik al een hele tijd, maar eigenlijk pas echt toen hij in 2011 bestuurslid werd. Hij noemt me miss Kievit. Ik heb Bart altijd een goede en fijne voorzitter gevonden. Hij was betrokken en had aandacht voor iedereen binnen de vereniging. Zijn humor en gevatheid zullen we wel gaan missen. Bart is een echte verbinder en die eigenschap hoop ik ook voort te zetten bij De Kieviten. Ook zag Bart altijd het grote plaatje. Dat is iets waar ik nog wel in wil groeien. Ik ga mijn best doen om goed contact te houden met alle groepen. Want het is belangrijk om te weten wat er speelt. En ik hoop ook nog een extra bijdrage te kunnen leveren aan de prettige sfeer die er bij De Kieviten hangt. Het zakelijke gedeelte hoort ook bij mijn nieuwe rol. Dat vind ik wel wat lastiger, maar gelukkig kunnen we dat met het hele bestuur oppakken.

Ik wens Bart alle goeds toe! We gaan hem zeker missen, maar super dat hij nog betrokken blijft bij de organisatie van de Avondvierdaagse. En ik weet eigenlijk zeker dat ik voor raad en daad altijd bij hem kan aankloppen.”

Een opeenstapeling van mijlpalen en successen

In 1948 werd De Kieviten opgericht. In al die jaren zijn er de nodige sportieve resultaten behaald. Ook waren er allerlei mijlpalen. En die moet je vieren. De organisatie ligt vaak op het bordje van de bestuursleden, maar levert een hoop op. Zo was er in december een mooi feest vanwege het 75-jarig jubileum. Met als kers op de taart dat Bart een koninklijke onderscheiding van burgemeester Moerkerke kreeg opgespeld.

Bart: “Dat lintje was echt een grote verrassing. Daarnaast vond ik het altijd een prestatie van formaat van onze zeer gewaardeerde leidsters, bestuursleden en vrijwilligers als we op zondagavond de grote containers op het parkeerterrein bij De Parel weer vol én dicht hadden. We organiseren als Kieviten voor de turnbond namelijk elk jaar een regiowedstrijd in De Parel. Dat is een bak werk voor een klein clubje mensen en een weekend knallen voor veel leden en ouders. Als alle materialen en toestellen na dat weekend weer zijn opgeruimd en we aan de bar een borrel drinken, hebben we allemaal een zeer voldaan gevoel!”

Wendy noemt Turn on the music (met Oranjevaan) en Night of the fairytales (met DSH) bijzondere hoogtepunten. “Dat was wel echt heel mooi!”.

Bart kijkt terug op een prachtige tijd met veel successen op allerlei gebieden. “Ik ga vooral de mensen missen die zich al jaren met hart en ziel voor de club inzetten. Natuurlijk wens ik Wendy, maar zeker ook alle andere gewaardeerde bestuurders en vrijwilligers, heel veel succes om De Kieviten steeds die superactieve vereniging te laten zijn. Altijd belangeloos werken aan het belang van de leden! Ik ga De Fendert niet uit en zal m'n clubje zeker blijven volgen. Maar nu vanaf een iets grotere afstand.”


Tekst: Albert Bienefelt

Advertenties