Skip to main content

Onderhoud SteiledijkOnderhoud Steiledijk

Volgens de huidige planning van de aannemer start de uitvoering half september en zal duren tot eind december. Er vindt afstemming plaats met de bewoners terwijl men streeft naar zo min mogelijk hinder. Maar het werk moet ook gebeuren en er zal dus hinder zijn voor de lokale bewoners. Er wordt via verschillende kanalen (lokaal huis-aan-huis-krant i.s.m. de gemeente en via de bouwapp) gecommuniceerd over de bereikbaarheid en de doorgang van de Steiledijk.

Aan de Steiledijk wordt aan de binnenzijde van de kering (dijk) een steunberm aangebracht en de watergang wordt verlegd. De kering (dijk) is hier op hoogte en hoeft niet te worden opgehoogd. Andere keringen (dijken) vanaf Dintelsas tot aan de grens met Standdaarbuiten voldoen nog aan de veiligheidsnorm dus er wordt alleen gewerkt aan keringen (dijken) die afgekeurd zijn en niet meer aan de veiligheidsnorm voldoen. De steunberm aan de binnenzijde van de kering (dijk) wordt vanaf het hart van de kering (dijk) ongeveer 10 meter breed, neem daarbij nog een watergang van 7,5 meter met een talud van de watergang van 2,45 meter, totaal ongeveer 20 meter uit het hart van de kering (dijk). Het talud van de steunberm wordt met ongeveer 1 meter verhoogd. Dit alles volgens gegevens van Brabantse Delta.

Advertenties