Skip to main content

Over koetjes en kalfjes

Kalfjes knuffelen en racen om de snelste van de melkweg te wordenOver koetjes en kalfjes
Sommige koeien aten zo uit je hand
De koeien in de wei (naast de tijdelijke parkeerplaats) maakten zich nergens druk om. Zij lagen rustig in het zonnetje te herkauwen alsof het de gewoonste zaak van de wereld was dat er een bijna onophoudelijke stroom aan auto’s en fietsers langskwam. Zo zagen ze 2.370 mensen voorbij komen op vrijdag 19 mei 2023. Op die dag vond de Campina Open Boerderijdag bij de familie Van Adrichem plaats. Zij stelden hun boerderij open voor iedereen die nieuwsgierig was naar het boerenleven en wilde weten waar melk precies vandaan komt. Dat bleken veel mensen te zijn.

Van koe tot keukentafel

Er waren tal van activiteiten, waaronder een melkweg-parcours met hindernissen waarin ontdekt kon worden welke weg de melk aflegt voordat het in het glas op de keukentafel terecht komt. Er kon geknuffeld worden met kalfjes, een windmolen gevouwen worden, geracet worden met skelters en nog veel meer. De kinderen konden zich net als de kalfjes uitleven in het stro en zich verwonderen over de grootte van de tractors, werktuigen en melkkoeien.

Verschillen en overeenkomsten

De koeien op hun beurt bleven er kalm onder. Sommigen bleven op het gemakje staan en genoten van alle aandacht. Anderen wilden liever eten in stilte en gingen naar achteren als de nieuwsgierige (al dan niet met koeienvlekken geschminkte) gezichtjes te dichtbij kwamen. Net als de kinderen zelf eigenlijk. Een aantal durfde de imposante dieren een handjevol eten toe te stoppen of een aai over de kop te geven, terwijl anderen alles juist liever op een afstandje bekeken. 

Stilstaande carrousel

Ouders hoefden niet ongerust te zijn dat hun kroost misselijk zou worden door te veel rondjes in de carrousel, want deze stond de hele dag stil. Hoewel dat misschien vreemd lijkt, kwam het niet omdat hij stuk was of omdat er gevaar dreigde. De carrousel op de boerderij was namelijk geen draaimolen zoals je op de kermis vindt, maar een melkcarrousel. In die draaimelkstal (zoals de carrousel ook wel genoemd wordt) komen de koeien 2 keer per dag binnen en worden ze gemolken terwijl ze heel langzaam ronddraaien. Op die manier kan de volgende zelf naar binnen om gemolken te worden. Het duidelijke filmpje op de laptop bij de melkstal toonde precies hoe dat in zijn werk gaat.

 

img 20230519 124339

De koeien gingen ongestoord verder met grazen en maakten zich niet druk om de drukte.

 

Duurzaam 

Op de open dag werd veel over koetjes en kalfjes gepraat, maar dat was zeker niet het enige gespreksonderwerp. Langs de route was namelijk niet alleen uitgebreide informatie te vinden over onderwerpen als het voer en drinken van de koeien, maar ook over de manier waarop de familie hun boerderij zo duurzaam mogelijk probeert te bestieren (met onder andere zonnepanelen op de daken en een speciaal, innovatief systeem om de ammoniakuitstoot vanuit de stal zo veel mogelijk te beperken).

Gesprek

Naast alle activiteiten en kraampjes met boerderijproducten van plaatselijke ondernemers die er te vinden waren, was er ook alle ruimte voor het aangaan van een gesprek en het stellen van vragen. Elian van Adrichem (boerin, zoals te lezen was achterop haar bodywarmer) gaf aan dat ze graag met mensen in gesprek gaat. Ze vertelt dat ze het belangrijk vindt om te laten zien hoe het er op de boerderij aan toe gaat en dat er altijd gelegenheid is om vragen te stellen. Laten zien waar de melk vandaan komt en openheid van zaken geven, dat is precies wat ze voor ogen hadden door het organiseren van de Campina Open Boerderijdag. Het grote aantal bezoekers laat zien dat daar in elk geval genoeg belangstelling voor is. Hoewel het een drukke dag was, bleven de hoofdrolspelers (de koeien) er rustig onder. Toen iedereen eenmaal vertrokken was, maakten zij zich op voor een rondje in de melkcarrousel.

Advertenties