Skip to main content

Overlast door vuurwerk? Meld het!Overlast door vuurwerk? Meld het!
De jaarwisseling is voor veel mensen een speciaal moment. Het gebruik van vuurwerk hoort daar voor een deel van onze inwoners bij. Dit gebruik is echter wel aan voorwaarden gebonden. Politie en gemeente ontvangen nu al meldingen van (geluids)overlast door vuurwerk. Heel vervelend natuurlijk. Om iets te kunnen doen hebben we uw hulp hard nodig.   

Er zijn verschillende mogelijkheden om te melden:

 

Heterdaad

Omdat geluid zover reikt, is het voor de boa’s en politie niet mogelijk om altijd te handhaven als er melding is van vuurwerkknallen. Handhaven kan wel als de toezichthouders het afsteken zien gebeuren, ‘op heterdaad’ dus. Daarom vragen wij u om meldingen zoveel mogelijk telefonisch door te geven. Bij voorkeur ook zo concreet mogelijk. Welke locatie? Wat is het signalement van de daders? Heeft u een kenteken?

 

Wat doen politie en gemeente met de meldingen?

Als het werk het toelaat, gaan wij er direct op af. Sowieso brengen we alle meldingen in kaart. Zo kunnen wij zien waar veel en waar weinig overlast is en op welke tijdstippen. Op basis van die gegevens pakken we de overlast aan. Bijvoorbeeld door de overlastplekken vaker te bezoeken. Dat doen we meestal opvallend, maar als het nodig is gebeurt het ook ‘in burger’.

Hoe hoog is de boete?

Iedereen onder de 18 jaar gaat in principe naar Halt voor een alternatieve straf (een leer/werkstraf van bijvoorbeeld 6 uur in plaats van gevangenisstraf).Voor het afsteken van consumentenvuurwerk is de boete als snel € 250. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk loopt dat bedrag op naar € 400 of -onder de 18 jaar- 20 uur werkstraf. Let op: dit is de strafeis per afgestoken artikel. Onder professioneel vuurwerk valt tegenwoordig al het knalvuurwerk, enkelschotbuizen. Romeinse kaarsen en (baby)vuurpijlen. Het afsteken van die (baby)vuurpijl die u thuis heeft bewaard van twee jaar geleden, kan nu dus een boete van € 400 opleveren.

 

Wanneer mag vuurwerk worden afgestoken?

Categorie F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd. Dit mag je kopen vanaf 12 jaar. Dit type vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar door afsteken, maar geen overlast, baldadigheid of vernieling mee plegen. Bekend F1-vuurwerk: Knalerwten, grondbloemen, Bengaals vuur, sterretjes en party poppers. Voor siervuurwerk uit de F2-categorie geldt dat het alleen is toegestaan om op Oudejaarsdag vanaf 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur af te steken. Knalvuurwerk uit de F2-categorie evenals vuurwerk uit de F3 en F4 categorie is altijd verboden

 

Opslag, handel en transport van professioneel vuurwerk? Meld het bij politie via Meld Misdaad Anoniem!
In een aantal gevallen ligt het verboden professionele vuurwerk gewoon opgeslagen bij mensen thuis. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor de omgeving. Heeft u informatie over opslag, handel en transport van (professioneel) vuurwerk, vernielingen en vuurwerkbommenmaker? Meld het dan bij de politie via 0900 – 88 44 of via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000. Wat meldt u?

  • Gegevens van handelaren (naam, adres, telefoonnummer)
  • Kentekens van scooters/auto’s die af- en aanrijden
  • Tijdstippen waarop wordt verkocht
  • Verdachte bewegingen rond panden
  • Klanten die in de omgeving van het pand afsteken
  • In- en uitsjouwen van dozen of zakken met Chinese tekens of gevaarsymbolen.

Advertenties