Skip to main content

Philip van Deuren den Hollander bij Vrouwenvereniging Fijnaart en Omstreken

Lezing over het ontstaan van Fijnaart en de poldersPhilip van Deuren den Hollander bij Vrouwenvereniging Fijnaart en Omstreken
Philip van Deuren den Hollander Foto 1 Deel uit de zogeheten Mauritskaart uit 1590 waarop goed de rechte lijnen van de ingepolderde gebieden te zien zijn. Links boven is de vesting Willemstad (stervormig) te zien.
Een bevlogen verteller

De heer Philip van Dueren den Hollander uit Willemstad kwam dinsdagavond 23 april vertellen over het ontstaan van Fijnaart en de polders er omheen. Na de St. Elizabethsvloeden (1421 en 1424), toen heel West-Brabant onder water stond, zijn van lieverlee polders ingedijkt. Er werden zeedijken en droge dijken gebouwd, meestal met veel bochten zodat het water geen kans kreeg. De man is een bevlogen verteller; hij vertelt over de oude verdedigingswerken, de forten, het huidige marketingframe 'Zuidwater-linie', over Mark en Dintel en de gorzen. Over kreken, dijkbreuken, kernpolders als het Oudland van Standdaarbuiten, de Oude Fijnaart, de Groote Polder van Klundert, de Ruigenhil en de Moye Keene.  De kleine boerderijen, huizenbouw voor landarbeiders en de infrastructuur van nu met hoogspanningsmasten, snelwegen die het landschap doorsnijden en de huidige industrie (Moerdijk). Dit en nog heel veel meer vertelde hij aan de 59 aanwezige dames. Na afloop was het nog lang gezellig bij De Graanbeurs

Advertenties