Skip to main content

Pre-mantelzorgwoningen in Moerdijkse tuinenPre-mantelzorgwoningen in Moerdijkse tuinen
Binnenkort is het in de gemeente Moerdijk mogelijk een pre-mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen. Door het tijdelijk toestaan van pre-mantelzorgwoningen kunnen familieleden en zorgbehoevenden langer in de eigen omgeving blijven wonen, met behoud van hun sociaal netwerk. Daarnaast is de hoop dat degene die verhuist een woning achterlaat waardoor er op kleine schaal doorstroming op gang komt.De nieuwe regeling geldt voor familieleden en hulpbehoevenden die 67 jaar of ouder zijn, of als er aantoonbaar sprake is dat binnen tien jaar behoefte is aan intensieve zorg. Dus voordat acute zorg nodig is. De hulpbehoevende of de potentiële mantelzorger(s) kunnen dan in alle rust een vergunning voor een pre-mantelzorgwoning voor maximaal tien jaar aanvragen en krijgen, mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. Indien binnen deze periode reguliere mantelzorg nodig is, wordt de vergunning omgezet in de vergunningsvrije regeling voor een standaard mantelzorgwoning.

De vergunning vervalt na 10 jaar
Pre-mantelzorgwoningen zijn tijdelijke woningen die maximaal tien jaar mogen blijven staan. Bijvoorbeeld een verplaatsbare woning of zelfstandige aanbouw voor een bejaarde moeder die nu nog geen mantelzorg nodig heeft, maar over enige tijd misschien wel. Als mantelzorg niet (meer) nodig is, moeten deze tijdelijke woningen weer weg. De vergunning vervalt na tien jaar en gaat dan over in de reguliere vergunningsvrije mantelzorgwoning. Ook een reguliere mantelzorgwoning moet onklaar of verwijderd worden, zodra de zorgbehoevende verhuist of overlijdt. De eigenaar van de mantelzorgwoning dient binnen vier weken een melding te doen dat de zorg is beëindigd.

Advertenties