Skip to main content

Spot jij de vogelspotters?

Van april tot oktober lopen ze rond om huismus, gierzwaluw en vleermuis te spottenSpot jij de vogelspotters?
De komende maanden kun je ze tegenkomen. De spotters van het onderzoeksbureau dat gemeente Moerdijk heeft ingehuurd. Gewapend met een echte batdetector en notitieblok zullen ze al wandelend en fietsend gaan zoeken naar huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Om daarna een keurig lijstje (een soortenmanagementplan) te maken waarop de gevonden aantallen en hun verblijfplaatsen genoteerd staan.

Beschermde diersoorten

Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zijn beschermde diersoorten en zij zullen in kaart brengen waar de nesten en verblijfplaatsen van deze dieren zijn. De genoemde vogels komen in heel de gemeente voor en houden ervan om in gebouwen te zitten en nestelen. En dat kan een probleem vormen. Als je gaat bouwen, verbouwen of bomen gaat kappen, dan kun je onbedoeld de verblijfplaatsen vernielen of zelfs dieren doden. Dat is dan weer een overtreding van de Wet Natuurbescherming. 

Soortenmanagementplan

Wethouder Bennie Blom licht één en ander toe: “...als het soortenmanagementplan straks klaar is, kun je als bouwer of huiseigenaar eenvoudig zien waar huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen zitten en welke maatregelen je moet nemen om je project uit te voeren zonder dat je ze verstoort. Wie een bouwproject wil starten of bijvoorbeeld gevels wil isoleren, moet op dit moment zelf ecologisch onderzoek laten doen. Voor vleermuizen duurt dat maar liefst een jaar. Met het soortenmanagementplan is dat straks voor deze soorten niet meer nodig. Daardoor wordt de procedure korter en eenvoudiger. Dat is winst voor mens en dier.”

Batdetectors

Gemeente Moerdijk wil problemen voorkomen en heeft daarom de ervaren onderzoekers van het bureau Regelink Ecologie & Landschap gevraagd de vogelsoorten en hun nesten in kaart te brengen. Het gespecialiseerde bureau zal voor de moeilijk te spotten vleermuizen batdetectors inzetten. Dat zijn apparaten die ultrageluiden kunnen registreren en omzetten in hoorbaar geluid. Zo’n detector is daardoor erg geschikt om de aantallen van bepaalde dieren (zoals vleermuizen) in kaart te brengen. Die zijn moeilijk zichtbaar, maar verraden zich toch door hun ultrasone geluiden die opgepikt kunnen worden door de batdetectors. 

In 2024 sneller een bouw- of kapvergunning

Van april tot oktober lopen en fietsen de onderzoekers door de gemeente. Waarschijnlijk is het soortenmanagementplan begin 2024 klaar. Zodra de benodigde ontheffing is gekregen bij de provincie, kan het plan later dat jaar al worden gebruikt als je gaat bouwen of verduurzamen in Moerdijk. Heb je een vogelspotter gespot? Dan is dat geen reden tot paniek of voor de vermelding van een verdacht persoon in de buurtapp. De onderzoekers doen gewoon hun werk, zodat jij na 2024 sneller een vergunning kunt krijgen voor je verbouwing, nieuwbouwpand of het kappen van bomen.

Advertenties