Skip to main content

Stichting VERZORGD OP VAKANTIE FIJNAART & HEIJNINGEN neemt deel van activiteiten van HET RODE KRUIS over.Stichting VERZORGD OP VAKANTIE FIJNAART & HEIJNINGEN neemt deel van activiteiten van HET RODE KRUIS over.

Het is in Fijnaart en Heijningen bij velen bekend dat HET RODE KRUIS jaarlijks een vakantieweek organiseerde voor mensen met een beperking onder andere ter ontlasting van de mantelzorgers. De vakantieweek werd georganiseerd op locaties met ‘aangepaste’ behuizing voorzien van alle denkbare gemakken en mogelijkheden voor ontspanning. Ook werden van daaruit de nodige uitstapjes gemaakt naar musea, dierentuin e.d.. Al met al een week van plezier en ontspanning en van ontlasting van zorg voor de mantelzorgers. Op vele vrijwilligers kon voor begeleiding gerekend worden. Echter deze activiteiten behoren niet meer tot de kerntaken van het hedendaagse Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft zich onder andere gericht op het geven van noodhulp, zoals heden ten dage bij de opvang van vluchtelingen, het genereren van de benodigde geldmiddelen, het geven van reanimatie- en EHBO-cursussen e.d..

Aan de juist voor de coronatijd opgerichte nieuwe Stichting VERZORGD OP VAKANTIE FIJNAART & HEIJNINGEN is het organiseren van de vakantieweek, als ook het organiseren van uitstapjes, voor mensen met een beperking overgedragen. Vanwege de beperkingen in coronatijd is het niet mogelijk geweest om de vakantieweken en uitstapjes te organiseren. Inmiddels is weer gestart met het plannen en voorbereiden van deze activiteiten. De vele vrijwilligers kunnen niet wachten om weer de nodige hulp te geven. Van de deelnemers aan deze activiteiten wordt, zoals het ook bij Het Rode Kruis was, een financiële bijdrage gevraagd. Dat dekt echter lang niet alle kosten, vandaar dat het nodig is een beroep op u te doen in de hoop dat u genoemde activiteiten van VERZORGD OP VAKANTIE FIJNAART & HEIJNINGEN financieel wilt ondersteunen. Binnenkort kunt u een persoonlijke brief in de brievenbus tegemoet zien.

Vooruitlopend daarop vragen wij u, lid van de RABO bank, via de actie RABO Club Support uw stem aan ons, Stichting VERZORG OP VAKANTIE FIJNAART & HEIJNINGEN, uit te brengen. Bij voorbaat danken wij u zeer daarvoor!!!!

Advertenties