Skip to main content

Ter Intro

GeschiedenisTer Intro

Geschiedenis

Ik vind het leuk om herinneringen op te halen. Zoals laatst tijdens de reünie van onze basisschoolklas. “Wat vliegt de tijd”, mompelde de een. “Voordat we het weten zitten we in het Fendertshof”, zuchtte een ander. “Waar is mijn bier?”, hikte een derde.
Er waren vrolijke en verdrietige verhalen. De een kende wat meer pech of ongeluk in het leven dan een ander. Er was ook veel lol. Om foto’s en verhalen van toen. Schoolrapporten en poëziealbums kwamen voor de dag. Een zachte blik, een blij gelaat. Een vriendelijk woord, een goede daad. Al lijkt het weinig wat je schenkt, je geeft veel meer dan je denkt.

Onze reünie is intussen geschiedenis. Geschiedenis, een belangrijk vak op school, al dacht ik daar vroeger wat anders over. Al terugkijkend, zie ik hedentendage nut en noodzaak. Met dank aan Google: “Het leren over historische gebeurtenissen stelt ons in staat om onze cultuur, identiteit en de belangrijke momenten die zich hebben voorgedaan beter te begrijpen. Het analyseren van de geschiedenis helpt ons ook om verandering te begrijpen en hoe we kunnen leren van onze fouten.

De reünie was leuk en gezellig. En dus ook nuttig. Want we keken terug, maar ook vooruit. En de context van toen begrijpen we in een aantal gevallen nu ook een stukje beter. En de geschiedenis… eigenlijk willen we dat die zich herhaalt. Tijdens de reünie werd bevestigd dat we als gelijkgestemden mooie herinneringen hebben opgebouwd. Laten we geschiedenis maken door niet weer vijfenveertig jaar te wachten met de volgende reünie.

Advertenties