Skip to main content

Ter intro.Ter intro.

Ter intro.

In de familiekring ontstond er een discussie welk huisdier je beter aan kon schaffen, een hond of een kat.
Men vond dat een hond best trouw is en goed luistert en dat een kat minder aanhankelijk en eigenzinnig is.
Men vond echter dat je een hond niet de hele dag alleen kunt laten, al was het alleen maar uit hygiënisch oogpunt, terwijl je een kat wel alleen kan laten met zijn kattenbak.
Derhalve werd er een kat uit een Asiel Zoekers Centrum gehaald en werd hij in de familiekring geïntroduceerd hetgeen moeizaam verliep; verwachtingsvol heeft de familie de kat geobserveerd en geleidelijk aan sloot hij vriendschap met de familie en maakte het huis waar hij verbleef tot zijn domein.
Er waren natuurlijk ook voor hem enige restricties, zo mocht hij niet op de aanrecht springen en niet in het bankstel en kreeg daarom een stoel toegewezen.
Zijn grote en kleine boodschap deed hij braaf in de kattenbak en werd zo een lid van de familie en dat was ook de bedoeling natuurlijk.
Toen de familie op vakantie ging heeft men mij bevraagd om de kat eten en drinken te gaan geven en de kattenbak te verschonen, schijnbaar had de kat in de gaten dat ik niet tot zijn huishouden behoorde en keek mij op afstand argwanend aan.
Toen ik zijn etensbakje stond te reinigen aan de aanrecht en ik hem de rug had toegekeerd sloeg hij venijnig toe en beet mij in mijn kuit, en daar ik de korte broek aan had was het best raak, het bloed kwam er uit.
Toen de familie terug kwam vertelde ik hun het voorval terwijl ze mij verwonderd aankeken. Heb je hem soms onheus bejegend, was de vraag, want een kat doet dat niet zomaar!!
De familie zocht op internet waardoor een kat plots zo agressief kan worden tegen zijn weldoener. Nou had ik zelf daar geen internet voor nodig want ondanks de 'pet food', die er dagelijks op het menu staat, is en blijft een kat een roofdier en een jager en vond hij mijn kuiten schijnbaar niet te versmaden.

Chiem de Vos.

Advertenties