Skip to main content

Uitbreiding wet Bibob in strijd tegen georganiseerde misdaadUitbreiding wet Bibob in strijd tegen georganiseerde misdaad
Foto door Marcel Otterspeer
De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is op 1 oktober 2022 uitgebreid. Daarom stelt Moerdijk een geactualiseerde beleidsregel vast die ingaat per 1 januari 2024. Om te voorkomen dat criminelen hun activiteiten verplaatsen naar buurgemeenten, heeft de gemeente Moerdijk samen met zes omliggende gemeenten en het RIEC afspraken gemaakt over dezelfde werkwijze.

Met Wet Bibob kan de overheid voorkomen dat door het verlenen van een vergunning of bijvoorbeeld het toekennen van subsidie ongewild criminelen gefaciliteerd worden. Ook wordt met deze wet voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit vastgoedtransacties kan aangaan. Of dat de overheid zaken doet met criminelen. De wet Bibob helpt om het witwassen van crimineel geld tegen te gaan en om te voorkomen dat besluiten van de overheid misbruikt worden voor strafbare feiten.

Meer mogelijk voor Bibob-onderzoek
Tot op heden werd vooral bij de aanvraag om Alcoholwet- en exploitatievergunning een Bibob-onderzoek gedaan. Met het vaststellen van de geactualiseerde beleidsregel vallen naast de huisvestingsvergunning voor arbeidsmigranten en de exploitatievergunning voor autoverhuurbedrijven, nu ook beschikkingen (waaronder vergunningen, ontheffingen toekenningen, goedkeuringen, erkenningen, registraties en aanwijzingen), subsidies, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is, onder de Bibob-onderzoeksmogelijkheden.

Informatie delen
Overheden en overheidsdiensten kunnen nu nog gemakkelijker informatie met elkaar uitwisselen en elkaar waarschuwen waardoor criminelen en hun activiteiten beter ‘gevolgd’ en gestopt kunnen worden.

Regionale samenwerking
Het tegengaan van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid. De gemeente Moerdijk heeft daarom met de zes omliggende gemeenten (Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom, Rucphen, Roosendaal en Halderberge) en het RIEC (=Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) eenduidige afspraken gemaakt over dezelfde werkwijze. Door ‘de dijken’ even hoog te maken wordt voorkomen dat criminelen verkassen naar een buurgemeente waar misschien andere regels gelden.

Advertenties